Masz newsa? Powiedz nam o tym!

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy koszty zatrudnienia pracowników w transporcie towarów we Francji wzrosły o 2 proc. na długich dystansach i o 2,1 proc. w regionie. Dla przewoźników nie jest to najlepsza wiadomość, ponieważ wynagrodzenie kierowcy stanowi największą część kosztów związanych z eksploatacją ciężarówki.

Według raportu Krajowego Komitetu ds. Dróg (CNR), kierowcy ciężarówek zarabiają dzisiaj średnio o 2 proc. więcej niż w lutym tego roku. Jak podaje portal branżowy, Actu Transport Logistique, powodem podwyżek jest między innymi porozumienie podpisane 6 marca 2018 r. przez związki zawodowe. Ustanowione w nim zostały podwyżki wynagrodzenia, które obowiązują od 1 kwietnia w firmach, które są członkami organizacji będących sygnatariuszami. Kierowcy o krótszym stażu pracy dostali mniejsze podwyżki niż ci, którzy mają 5 lub więcej lat doświadczenia za kółkiem.

Dodatkowo, 4 kwietnia związki wynegocjowały podwyższenie stawek kosztów podróży o 1,2 proc. W zależności od długości trasy, truckerzy dostają zwrot kosztów za posiłki i noclegi.

Jak kalkulowane jest wynagrodzenie kierowcy we Francji?

Wynagrodzenie truckerów zależy od wielu czynników, takich jak staż, wielkość i kategoria firmy, kwalifikacje kierowcy, warunki pracy, struktura wynagrodzeń (premie, świadczenia, itd.)

Wszystko to zawarte jest w tzw. Convention Collective, czyli układzie zbiorowym. Jest to dokument podpisany przez grupę pracodawców i związki zawodowe pracowników, którego celem jest ustanowienie warunków zatrudnienia i pracy oraz gwarancji socjalnych. Układ zbiorowy precyzuje też minimalne stawki wynagrodzenia.

Zapisy układu zbiorowego

Układ zbiorowy w transporcie drogowym klasyfikuje pracowników transportu w siedmiu kategoriach. Kierowcy samochodów ciężarowych zaliczają się do grup 5, 6 i 7. Każda kategoria otrzymuje numer grupy i współczynnik.

Grupa 5, współczynnik 128M – przynależą do niej kierowcy ciężarówek o DMC powyżej 11 ton, do 19 ton włącznie. Posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowych lub dyplomu FPA (czyli świadectwa ukończenia szkoły zawodowej i minimum 3 lat doświadczenia w zawodzie lub świadectwa dojrzałości) może być wymagane.

Grupa 6, współczynnik 138 M – obejmuje kierowców pojazdów o DMC powyżej 19 ton. Posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowych lub dyplomu FPA może być wymagane.

Grupa 7, współczynnik 150 M – należą do niej wysoce wykwalifikowani kierowcy samochodów ciężarowych o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do prawidłowej realizacji wszystkich zadań (troska o bezpieczeństwo ludzi i towarów, skuteczność działań lub metod i zadowolenie klienta), które normalnie spoczywają na nim w zakresie realizacji różnych faz każdego transportu towarów.

W zależności od długości stażu pracy oraz od grupy, kierowcy otrzymują następujące miesięcznie wynagrodzenie brutto za 200 godzin pracy.

Roczny dochód kierowcy ciężarówki od 1 kwietnia 2018 r. w euro:

Współczynnik Nowicjusz Po 2 latach stażu Po 5 latach stażu Po 10 latach stażu Po 15 latach stażu
128 M 26 502,62 27 032,67 27 562,73 28 092,78 28 622,83
138 M 26 555,89 27 087,01 27 618,13 28 149,25 28 680,36
150 M 27 195,15 27 739,05 28 282,96 28 826,86 29 370,76
Źródło: CNR

Stawki te przekładają się na poniższe wynagrodzenie za godzinę pracy brutto.

Stawka za roboczogodzinę obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r. w euro:

Współczynnik Nowicjusz Po 2 latach stażu Po 5 latach stażu Po 10 latach stażu Po 15 latach stażu
128 M 9,95 10,1490 10,3480 10,5470 10,7460
138 M 9,97 10,1694 10,3688 10,5682 10,7676
150 M 10,21 10,4142 10,6184 10,8226 11,0268
Źródło: CNR

Przeciętne wynagrodzenie kierowcy ciężarówki

W rzeczywistości wynagrodzenie nowicjuszy określone w układzie zbiorowym wynosi około 1700 euro brutto (czyli około 7,378 zł) na miesiąc. Z dziesięcioletnim doświadczeniem notuje się przeciętne wynagrodzenie w wysokości 2400 euro brutto (czyli około 10,416 zł).

Oprócz podstawowego wynagrodzenia kierowcy otrzymują zwrot kosztów za nocleg i posiłki oraz premie.

Premia za pracę w nocy

Wyższe stawki kalkulowane są za pracę w nocy, czyli między godzinami 21:00 a 6:00 rano. Premia taka wynosi 20 proc. zwykłej stawki godzinowej niezależnie od kategorii danego pracownika. W zależności od umowy, jaką kierowca zawiera z przewoźnikiem, premia ta może zostać zastąpiona przyznaniem równoważnego urlopu wyrównawczego.

Kierowcy mogą też dostać wyższą stawkę godzinową również jeśli przepracują w tygodniu więcej niż 35 godzin.

Zwrot kosztów za nocleg i posiłek

Oprócz stawek wynagrodzenia układ zbiorowy precyzuje również stawki kosztów podróży. Poniższe zestawienie obowiązuje od 1 kwietnia 2017 r. i dotyczy tylko firm, które są członkami jednej z federacji będącej sygnatariuszem Convention Collective.

Koszt: Kwota w euro: Rodzaj rekompnsaty:
Posiłek 13,56 Rekompensata dla pracowników, którzy z powodu przemieszczania się wynikającego z wykonywanej pracy, są zmuszeni do pobierania jednego lub więcej posiłków poza miejscem zatrudnienia.
Pojedynczy posiłek 8,35 Dodatek dla pracowników, którzy z powodu przemieszczania się wynikającego z wykonywanej pracy, są zmuszeni do pobierania jednego lub więcej posiłków poza miejscem zatrudnienia w obszarze wokół Paryża.
Posiłek nocny 8,13 Rekompensata za posiłek pobierany w nocy dla pracowników świadczących usługi co najmniej przez cztery godziny między godziną 22.00 a 7.00.
Dodatek specjalny 3,67 Dodatek specjalny otrzymywany przez pracowników, których zakres pracy obejmuje dzień roboczy w godzinach między 11.00 a 14.30, lub między 18.30 a 22.00, z zastrzeżeniem braku co najmniej jednogodzinnej przerwy między wyżej wymienionymi okresami czasu.
Przekąska 7,35 Rekompensata za przekąskę dla osób, które z powodu przemieszczania się wynikającego z wykonywanej pracy, pobierają posiłek przed 5 rano. Tego dodatku nie można łączyć z posiłkiem nocnym.
1 posiłek i 1 nocleg 43,37 Zwrot kosztów podróży przy trasach długodystansowych
2 posiłki i 1 nocleg 56,94 Zwrot kosztów podróży przy trasach długodystansowych

Źródło: CNR

Fot: Flickr

 

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu