Grupa Integre Trans planuje utrzymać w nadchodzącym roku podobną dynamikę wzrostu, jaką odnotowała w ubiegłych latach.
Fot. Integre Trans

Grupa Integre Trans planuje utrzymać w nadchodzącym roku podobną dynamikę wzrostu, jaką odnotowała w ubiegłych latach.

W oficjalnym raporcie dostarczonym przez Inetgre Trans firma podaje, że w 2021 r. przychody spedytora wzrosły o 35,9 proc., do 99,317 mln euro, a zysk netto wzrósł 2,5-krotnie do 4,834 mln euro. Marża zysku netto, która w ubiegłym roku wyniosła 2,6 proc., w ubiegłym roku wzrosła do 4,9 proc.

W oficjalnym raporcie dostarczonym przez Inetgre Trans firma podaje, że w 2021 r. przychody spedytora wzrosły o 35,9 proc., do 99,317 mln euro, a zysk netto wzrósł 2,5-krotnie do 4,834 mln euro. Marża zysku netto, która w ubiegłym roku wyniosła 2,6 proc., w ubiegłym roku wzrosła do 4,9 proc.

Grupa Integre Trans planuje utrzymać w nadchodzącym roku podobną dynamikę wzrostu, jaką odnotowała w ubiegłych latach.
Fot. Integre Trans

Żana Kel, dyrektor i właścicielka firmy twierdzi, że wzrost zarówno dochodów, jak i rentowności był spowodowany przede wszystkim zwiększeniem własnej floty ciągników. Pozwoliło to firmie na samodzielne wykonanie większej ilości przewozów, które wcześniej były zlecane innym przewoźnikom.

Dziś Integre Trans zarządza 935 własnymi samochodami ciężarowymi (DAF, Mercedes, Iveco i 10 Scania z napędem LPG) oraz 1,2 tys. naczepami. W tym roku firma zwiększyła zdolność transportową i intensywnie odnawia flotę pojazdów ciężarowych. Firma zakupiła już ok. 400 nowych ciągników, a w 2023 r. planowany jest jeszcze szybszy rozwój – firma zakupi 500 nowych ciągników marki Mercedes-Benz, DAF, Volvo i inne pojazdy. Spedytor planuje zakończyć 2022 r. z 1,2 tys. ciągnikami, a w ciągu najbliższych 3-4 lat rozbudowę własnej floty do 3,5 tys. ciągników.

Poszerza się nie tylko krąg nowych klientów, ale także rosną potrzeby dotychczasowych klientów. Inwestując w flotę nowych ciągników, w ciągu najbliższych trzech lat dążymy do utrzymania szybkiego tempa wzrostu grupy, w którym rozwijamy się od kilku lat. Odnawiając flotę ciągników, możemy nie tylko efektywnie zarządzać kosztami, ale także zapewnić wysokie standardy środowiskowe. Zrównoważony rozwój jest jednym ze strategicznych kierunków firmy i jednym z ważnych warunków konkurencyjności – zauważyła Żana Kel, dyrektor i właścicielka Integre Trans.

Wraz z wolumenem działalności zwiększa się również liczba pracowników firmy. Według danych z listopada, Integre Trans zatrudnia 1217 pracowników. Żana Kel wyjaśnia, że ​​w ostatnich latach wzrost jest możliwy przede wszystkim dzięki nowozatrudnionym kierowcom, ale rośnie również liczba pracowników biurowych. Do końca 2022 r. firma planuje zatrudnić kolejnych 283 pracowników i zakończyć rok z zespołem 1,5 tys. pracowników.

Zmieniająca się sytuacja geopolityczna oraz wojna wywołana przez Rosję na Ukrainie nie miały istotnego wpływu na działalność i wyniki finansowe spółki, ponieważ wszyscy klienci i dostawcy Integre Trans zlokalizowani są w Europie Zachodniej. Transporty realizowane są wyłącznie na terenie Europy Zachodniej i Wielkiej Brytanii. Stabilność grupy zapewnia ponad 2 tys. klientów działających w różnych strategicznych sektorach, stabilny rozwój floty, inwestycje w rozwiązania i technologie IT, zapewnienie jakości i oczywiście nieustanna dbałość o swoich pracowników.

O Integre Trans

Integre Trans to firma świadcząca usługi transportowe i logistyczne, posiadająca oddziały na Litwie, w Niemczech, we Francji i w Polsce. Firma posiada zdywersyfikowany portfel klientów i współpracuje z przedstawicielami różnych sektorów przemysłu, produkcji, żywności, farmacji, handlu detalicznego i hurtowego itp.

W 2021 r. EcoVadis, jedna z największych i najbardziej wiarygodnych firm oceniających zrównoważony rozwój biznesu na świecie przyznała Integre Trans złoty medal, który otrzymuje zaledwie 5 proc. firm kontrolowanych w obszarach ochrony środowiska, praw pracowniczych i praw człowieka, a także etyki i zrównoważonego rozwoju.

Najpopularniejsze