W Hiszpanii wejdą niebawem nowe przepisy o mocowaniu ładunków. Co dwudziesta ciężarówka do kontroli

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

W Hiszpanii wejdą niebawem nowe przepisy o mocowaniu ładunków. Co dwudziesta ciężarówka do kontroli

Hiszpanie dostosowują do unijnych wytycznych krajowe przepisy regulujące mocowanie ładunków. Tamtejsza Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego (DGT) będzie prowadziła kontrole pod kątem ich przestrzegania. Stanie się tak  dopiero po okresie przejściowym.

Dekret Królewski 563/2017 z 2 czerwca ubiegłego roku, który reguluje drogowe kontrole techniczne pojazdów użytkowych poruszających się po terytorium Hiszpanii, ustanawia nowe obowiązki przewoźników w zakresie prawidłowego mocowania ładunków w ciężarówkach.

Dekret wejdzie w życie 20 maja i będzie miał zastosowanie do wszystkich pojazdów przewożących towary z prędkością przekraczającą 25 km/h – zarówno krajowych jak i zagranicznych. Przestrzeganie przepisów o mocowaniu ładunków ma być co roku kontrolowane w przynajmniej 5 proc. wszystkich ciężarówek poruszających się po Hiszpanii.

Kontrole po okresie przejściowym

Jak informuje hiszpańska federacja związków transportowych, DGT zobowiązało się nie rozpoczynać kontroli od momentu wejścia w życie przepisów, lecz dopiero po upłynięciu okresu przejściowego. Jak długo miałby on trwać, organizacja nie podała.

O planowanych działaniach kontrolnych DGT i wysokości mandatów będziemy informować Was na bieżąco.

Służby użyją specjalnych narzędzi pomiarowych

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze DGT mogą sprawdzić, czy ładunek jest zabezpieczony w sposób, który nie koliduje z bezpieczną jazdą, ani nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, własności lub środowiska. Służbom wolno też będzie sprawdzić, czy we wszystkich sytuacjach eksploatacji pojazdu, w tym w sytuacjach awaryjnych i podczas manewrów pod górę, nie nastąpi zmiana położenia ładunku.

W tym celu agenci będą używać różnych elementów pomiarowych i weryfikacyjnych: wagi stacjonarnej lub mobilnej, tensjometrów, kątomierzy i specjalnych kalkulatorów (aplikacja o nazwie „bezpieczny ładunek”).

Polskie przepisy o mocowaniu ładunków

W Polsce regulacje dotyczące mocowania ładunków do unijnych wytycznych zostały dostosowane 28 lutego br. W tym dniu weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U z 2018 r. poz. 361). Zgodnie z nim wszystkie ładunki w transporcie drogowym muszą być unieruchomione zgodnie z normą EN 12 195-1.

Główne założenia rozporządzenia:

1. przestrzeń ładunkowa powinna być utrzymana w czystości

2. środek ciężkości ładunku powinien znajdować się możliwie najniżej i najbliżej osi wzdłużnej pojazdu

3. ładunek mocuje się z zastosowaniem co najmniej jednej z następujących metod:

– ryglowania;

– blokowania, w tym blokowania miejscowego lub całościowego;

– mocowania za pomocą odciągów prostych;

– mocowania odciągiem przepasującym od góry.

4. rozmieszczenie oraz mocowanie ładunku powinno być sprawdzane podczas każdego załadunku, częściowego rozładunku lub przeładunku oraz po gwałtownym hamowaniu lub innym zdarzeniu mogącym negatywnie oddziaływać na mocowanie ładunku.

Fot. Fotolia

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty