Hiszpański zakaz odbierania noclegów w kabinie z kolejnym opóźnieniem

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Hiszpański zakaz odbierania noclegów w kabinie z kolejnym opóźnieniem

Prace nad nowym rozporządzeniem wykonawczym do hiszpańskiej ustawy o transporcie drogowym (ROTT) przedłużyły się po raz kolejny. ROTT nie wszedł w życie 1 stycznia – informuje hiszpańskie Ministerstwo Transportu. Zacznie obowiązywać najpóźniej do końca marca.

Wprowadzająca zakaz nowelizacja rozporządzenia wykonawczego do ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z zapowiedziami Mercedes Gómez, dyrektor generalnej ministerialnego Departamentu Transportu Drogowego, została zatwierdzona dopiero w lutym br. Dokładna data wejścia w życie nowych przepisów i wprowadzeniu kar za odebranie 45-godzinnego odpoczynku w kabinie ciężarówki na razie nie jest znana.

Hiszpanie po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej musieli zmienić przepisy regulujące dostęp do zawodu przewoźnika. Z tego powodu prace nad tzw. ROTT się przedłużały. Pierwotnie miał on wejść w życie w lipcu 2018 r.

Zapisom rozporządzenia sprzeciwiła się Krajowa Komisja Transportu Drogowego (Comité Nacional de Transporte por Carretera, w skrócie CNTC). CNTC skarżyła się na zapisy dotyczące dostępu do branży. Według Komisji nowe zasady są zbyt liberalne i umożliwiają nowym operatorom wejście na rynek w nieuporządkowany sposób, pozostawiając w praktyce wymóg wieku floty bez efektu. Ministerstwo Transportu uwzględniło uwagi Komisji i w piątek 15 lutego nowe ROTT zostało przyjęte przez Radę Ministrów. Przepisy zaczną obowiązywać dzień po opublikowaniu rozporządzenia w hiszpańskim dzienniku ustaw (Boletín Oficial del Estado). Publikacji ROTT należy się spodziewać w najbliższych dniach.

Kary za nocleg w kabinie

Jak poinformowało hiszpańskie stowarzyszenie przewoźników drogowych ASTIC w piśmie do Związku Międzynarodowych Przewoźników drogowych, wysokość kary za odebranie regularnego tygodniowego odpoczynku w Hiszpanii wyniesie 1 tys. euro.

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty