Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Ochronę wynagrodzenia gwarantuje pracownikom kodeks pracy. Opiera się on w głównej mierze na precyzyjnym określeniu, ile i z jakiego tytułu pracodawca może potrącić z pensji swojego podwładnego.

Pracodawca powinien dokonać potrąceń po wcześniejszym odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z prawem szef ma prawo potrącać jedynie: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi kary pieniężne.

Przepisy wskazują, że potrącenia powinny być wykonywane właśnie w takiej kolejności jak powyższa. Oprócz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych i zaliczek udzielonych pracownikowi z wynagrodzenia mogą być potrącane kary pieniężne nałożone na pracownika przez szefa. Zgodnie z kodeksem pracy karę taką można nałożyć na pracownika, który naruszył przepisy bhp, naruszył przepisy przeciwpożarowe, opuścił pracę bez usprawiedliwienia, przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu.

Maksymalne dopuszczalne potrącenie wynosi: 60 proc. wynagrodzenia, jeśli potrącane są alimenty 50 proc. w przypadku egzekucji innych należności niż alimenty lub potrącania zaliczek pieniężnych 50 proc. pensji, jeżeli na mocy tytułu wykonawczego egzekwowany jest dług inny niż alimenty, a jednocześnie egzekwowane są zaliczki pieniężne 60 proc. wynagrodzenia, jeżeli pracownik równocześnie ma ściągany dług alimentacyjny i na rzecz udzielonych mu zaliczek pieniężnych.

Prawo określa też wysokość zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia, które musi dostać pracownik po dokonaniu wszelkich potrąceń.

Wynosi ona: 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie wynosi ono 1317 zł brutto), po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy – w przypadku egzekucji na mocy tytułów wykonawczych należności innych niż alimenty 75 proc. (987,75 zł) – w razie potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych przez pracodawcę 90 proc. (1 185,30 zł) – jeśli potrącane są kary pieniężne.

 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/358956,ile-pracodawca-moze-nam-potracic-z-wynagrodzenia,id,t.html

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu