Ile zarabia kierowca, a ile dyrektor ds. logistyki? Sprawdź wysokość pensji w branży TSL

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

Specjaliści na stanowiskach kierowniczych w sektorze TSL inkasują nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Generalnie jednak stawki w całej branży wzrosły w ciągu tego roku średnio o 4,3 proc., przy czym wiele zależy od regionu – wynika z Kompleksowego Raportu Płacowego, przygotowanego przez firmę manaHR. Temu, jak wyglądają zarobki kierowców zawodowych, w zależności m.in. od rodzaju obsługiwanego ruchu, przyjrzał się z kolei Polski Instytut Transportu Drogowego. Dziś premiera raportu, który przygotowali eksperci.

Analizując rynek wynagrodzeń firmy logistycznie często zakładają porównanie wyłącznie do swojej branży, podczas gdy tak naprawdę bardzo dobrym punktem odniesienia jest rynek lokalny. Praca magazyniera w okolicznych firmach produkcyjnych często wbrew pozorom nie odbiega aż tak od tego wykonującego pracę w branży TSL. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innych stanowisk logistycznych – zauważa Maciej Ważny, project manager w firmie manaHR, publikującej branżowe i regionalne raporty płacowe, m.in. Kompleksowy Raport Płacowy.

To właśnie w październikowej, najnowszej edycji tego raportu opublikowano stawki na najważniejszych i najczęściej wymienianych stanowiskach w branży TSL. Wszystkie zostały podane w kwotach brutto.

Dyrektor ds. logistyki

To dyrektor funkcjonalny, który zajmuje się całościowym zarządzaniem obszarem logistyki w firmie. Sprawuje kontrolę m.in. nad zespołem i budżetem, a ponadto negocjuje z kluczowymi z punktu widzenia firmy klientami, planuje rozwój przedsiębiorstwa, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Jego średnia miesięczna płaca całkowita, czyli jak tłumaczą autorzy Kompleksowego Raportu Płacowego, płaca podstawowa plus składniki zmienne (związane z wydajnością, efektywnością lub wynikami pracy pracownika) wynosi 21104 zł. Z kolei mediana wynagrodzeń (uważana za wartość, która trafniej oddaje rzeczywistość, bo znajduje się dokładnie pośrodku skali, co oznacza, że połowa ankietowanych zarabia więcej, niż wynosi podana stawka, a połowa mniej) to 20078 zł.

Kierownik ds. logistyki

To również pracownik na stanowisku kierowniczym. Do jego obowiązków należy organizowanie łańcucha dostaw i zarządzanie obszarem logistyki, a więc m.in.: nadzorowanie przepływu towarów i wydatków związanych z eksportem oraz negocjowaniem warunków współpracy z klientami.

Jego średnia miesięczna płaca całkowita wynosi 12567 zł, z kolei mediana wynagrodzeń miesięcznych – 11015 zł.

Kierownik ds. dystrybucji

Specjalista na stanowisku kierowniczym, który zajmuje dystrybucją. Organizuje transport oraz dystrybucję produktów. Kontroluje dystrybucję i wprowadza rozwiązania ją optymalizujące. Negocjuje również warunki współpracy z partnerami.

Jego średnia miesięczna płaca całkowita wynosi 9479 zł, z kolei mediana wynagrodzeń to 8418 zł.

Kierownik ds. dystrybucji zagranicznej

To specjalista na stanowisku kierowniczym, zajmujący się dystrybucją. Organizuje i zarządza transportem oraz dystrybucją produktów zagranicę. Uczestnicy również w tworzeniu planów ekspansji na rynki zagraniczne i współpracuje z zagranicznymi partnerami.

Średnia miesięczna płaca całkowita utrzymuje się na poziomie 10499 zł, z kolei mediana – na poziomie 10116 zł.

Specjalista ds. importu/eksportu

Specjalista do spraw dystrybucji, który nadzoruje import i eksport towarów, wykonanie umów z klientami zagranicznymi oraz osiągnięte wyniki finansowe. To on odpowiada za bezpośredni kontakt z klientem oraz z urzędami celnymi.

Jego średnia miesięczna płaca całkowita wynosi 6874 zł. Mediana płac z kolei – 6413 zł.

Specjalista ds. transportu

Specjalista do spraw dystrybucji, który ustala trasy przejazdu ciężarówek oraz dba o stan techniczny floty, prowadzi niezbędną dokumentację i kontroluje budżet. Do jego obowiązków należy: zapewnienie, organizacja i nadzór nad środkami i procesem transportu w firmie.

Średnia miesięczna płaca całkowita oscyluje na poziomie 5757 zł. Mediana – na poziomie 5584 zł.

Dyspozytor

Specjalista zajmujący się tworzeniem i weryfikacją tras dla kierowców oraz przygotowywaniem dokumentów dotyczących sprzedaży i przewożonego ładunku. To on planuje transport i organizuje przeglądy taboru.

Średnia miesięczna płaca całkowita wynosi 6381 zł. Z kolei mediana to 5608 zł.

Spedytor

Specjalista zajmujący się negocjowaniem umów z partnerami, planowaniem przewozów przy ścisłej współpracy z klientem, wykorzystaniem floty i prowadzeniem dokumentacji. Wykonuje działania związane z procedurą celną.

Średnia miesięczna płaca całkowita na tym stanowisku to 5432 zł. Mediana płac – 5094 zł.

Kierowca pojazdu do 3,5 t

Dostarcza ładunki do wyznaczonych lokalizacji, przy wykorzystaniu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Do jego obowiązków należy również m.in. załadowywanie i rozładowywanie pojazdu, prowadzenie stosownej dokumentacji oraz dbanie o stan pojazdu.

Jego średnia miesięczna płaca całkowita wynosi 4504 zł, z kolei mediana to 4299 zł.

Kierowca pojazdu powyżej 3,5 t

Dostarcza ładunki do wyznaczonych lokalizacji, przy wykorzystaniu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Niekiedy do jego obowiązków należy również załadowywanie i rozładowywanie pojazdu, prowadzenie dokumentacji, dbanie o stan ciężarówki i przewożonego ładunku.

Jego średnia miesięczna płaca całkowita to 4823 zł, mediana miesięcznej płacy jest na poziomie 4717 zł.

Więcej na temat wysokości wynagrodzeń kierowców, uzależnionej m.in. od rodzaju obsługiwanego ruchu, systemu pracy i wielkości firmy przeczytasz w raporcie „Rynek pracy w branży TSL. Wynagrodzenia i sytuacja kierowców zawodowych”, przygotowanym przez Polski Instytut Transportu Drogowego.

Kierownik magazynu

Osoba, do której obowiązków należy nadzorowanie i zarządzanie funkcjonowaniem magazynu oraz przepływem towarów. Nadzoruje pracę zespołu, efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i dba o terminowość dostaw.

Jego średnia miesięczna płaca całkowita wynosi 8792 zł, z kolei mediana płac – 8334 zł.

Specjalista ds. magazynowych

Specjalista, do którego obowiązków należy prowadzenie ewidencji i analizy stanu magazynowego i terminowego przepływu towarów. Kontroluje oznakowanie i załadunek towarów oraz stan magazynowy. Kontaktuje się zarówno z klientami, jak i dostawcami.

Jego średnia miesięczna płaca całkowita to 4677 zł. Mediana płac oscyluje na poziomie 4360 zł.

Magazynier

Robotnik pracujący w magazynie, do którego obowiązków należy wykonywanie załadunku i rozładunku towarów oraz sprawowanie kontroli nad przyjmowanym i wydawanym towarem.

Średnia miesięczna płaca całkowita to 3961 zł. Mediana miesięcznych płac – 3879 zł.

Operator wózka widłowego

Robotnik mający uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego, do którego obowiązków należy obsługa tego urządzenia. Rozmieszcza i przewozi towary oraz dba o stan samego wózka.

Jego średnia miesięczna płaca całkowita może wynosić 3992 lub 3864 zł, w zależności od poziomu zaawansowania maszyny, jaką obsługuje. Z kolei mediana – odpowiednio 4014 lub 3801 zł.

Fot. Pixabay/_Alicja_

Tagi