Bruksela chce zawiesić cła na import z Ukrainy
Fot. European Union, 2021

Bruksela chce zawiesić cła na import z Ukrainy

Komisja Europejska zaproponowała wczoraj zawieszenie na rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do Unii Europejskiej. Jeśli ten wniosek zostanie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, kraj toczący wojnę z Rosja zyska bezprecedensowe wsparcie od Wspólnoty.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Bartosz Wawryszuk

Bartosz Wawryszuk

Dziennikarz Trans.info

28.04.2022

Komisja Europejska zaproponowała wczoraj zawieszenie na rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do Unii Europejskiej. Jeśli ten wniosek zostanie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, kraj toczący wojnę z Rosja zyska bezprecedensowe wsparcie od Wspólnoty.

Bruksela chce zawiesić cła na import z Ukrainy
Fot. European Union, 2021

Jeśli Unia Europejska podejmie decyzje o zawieszeniu wszelkich ceł na produkty importowane z Ukrainy oznaczać to będzie też zawieszenie na rok wszystkich unijnych ograniczeń antydumpingowych i ochronnych stosowanych wobec ukraińskiego eksportu stali. Zwiększenie importu z Ukrainy do krajów UE pomoże jej złagodzić trudną sytuację wynikającej z inwazji militarnej Rosji.

Niesprowokowana i nieuzasadniona agresja Rosji poważnie wpływa na ukraińską gospodarkę. Rozmawiałem z prezydentem Zełenskim na temat sposobów wspierania gospodarki, poza udzielaną przez nas pomocą makrofinansową i dotacjami. Oboje zgadzamy się co do kluczowego znaczenia szybkiego i szerokiego zawieszenia ceł importowych dla pobudzenia gospodarki Ukrainy. Krok, który podejmujemy dzisiaj, jest odpowiedzią na to wezwanie. Znacznie ułatwi eksport ukraińskich towarów przemysłowych i rolnych do UE. W tych strasznych czasach nadal wspieramy Ukrainę” – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Rosyjska agresja oprócz oczywistego tragicznego wpływu na życie Ukraińców ma również niszczący wpływ na gospodarkę naszego sąsiada. Wojna skutecznie przerwała wiele szlaków handlowych i poważnie ograniczyła zdolności produkcyjne ukraińskich firm. Unia zamierza więc zrobić jak najwięcej, by pomóc Ukrainie utrzymać relacje handlowe z resztą świata i dalej pogłębiać wymianę handlową z krajami Wspólnoty.

„UE nigdy wcześniej nie wprowadziła takich środków liberalizacji handlu, które są bezprecedensowe w swojej skali: przyznanie Ukrainie zerowej taryfy celnej, zerowego dostępu do kontyngentów na rynek UE. Od początku rosyjskiej agresji UE priorytetowo traktowała znaczenie utrzymania gospodarki Ukrainy – co jest kluczowe zarówno dla jej wygrania w tej wojnie, jak i powrotu do normalnego funkcjonowania po wojnie. Środki te bezpośrednio pomogą ukraińskim producentom i eksporterom. Wzbudzą zaufanie do ukraińskiej gospodarki i wyślą silny sygnał, że Wspólnota zrobi wszystko, aby pomóc Ukrainie w potrzebie” – dodał Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. handlu.

Unia podejmuje już działania, które mają ułatwić lądowy transport towarów, co ma pomóc w dystrybucji ukraińskich produktów za granicą. Komisja Europejska rozpoczęła już liberalizację warunków dla ukraińskich kierowców ciężarówek przewożących towary między Ukrainą a UE, a także ułatwianie tranzytu i korzystanie z infrastruktury UE w celu kierowania ukraińskiego eksportu do krajów trzecich. „Środki te dadzą bardzo potrzebne elastyczność i pewność ukraińskim producentom” – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej. Wsparcie handlowe wzmocni pomoc gospodarczą dla Ukrainy i zapewnią jej otwarty dostęp do świata.

Import z Ukrainy do UE rekordowy przed wybuchem wojny

Przed agresją Rosji, w 2021 r. dwustronna wymiana handlowa między UE a Ukrainą osiągnęła najwyższy poziom od wejścia w życie kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) w 2016 r. W ubiegłym roku było to ponad 52 mld euro, dwukrotnie więcej niż roku wprowadzenia DCFTA.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)