Jak zwiększyć płynność finansową w firmie transportowej? Odpowiedź zna Tollway

Jak zwiększyć płynność finansową w firmie transportowej? Odpowiedź zna Tollway

"Połączenie usług w zakresie opłat drogowych z odzyskiwaniem VAT-u, który traktujemy jako zabezpieczenie płatności, pozwala nam zaoferować klientom korzystniejsze warunki współpracy" - podkreśla Wojciech Wróbel, wiceprezes i dyrektor handlowy firmy Tollway.

"Połączenie usług w zakresie opłat drogowych z odzyskiwaniem VAT-u, który traktujemy jako zabezpieczenie płatności, pozwala nam zaoferować klientom korzystniejsze warunki współpracy" - podkreśla Wojciech Wróbel, wiceprezes i dyrektor handlowy firmy Tollway.

Jak zwiększyć płynność finansową w firmie transportowej? Odpowiedź zna Tollway

Już od 1 grudnia 2023 r. przewoźnicy na niemieckich drogach będą płacić nowe opłaty za emisję CO2. Jak to wpłynie na kondycję polskich firm transportowych?

Szacujemy, że koszty z tytułu opłat drogowych, ponoszone przez polskie firmy transportowe na niemieckich trasach, wzrosną nawet o ponad 80 proc. – Wojciech Wróbel, wiceprezes i dyrektor handlowy Tollway.

Dokładna stawka opłaty za emisję CO2 będzie uzależniona od kategorii, do której zostanie przypisany pojazd – polski tabor używany na trasach międzynarodowych jest w większości stosunkowo nowy, ale to i tak nie uchroni przewoźników przed drastycznymi podwyżkami.

Czy firma transportowa jest w stanie dokładnie przewidzieć, do których klas zostaną zakwalifikowane jej samochody i tym samym – ile zapłaci?

To bardzo trudne ze względu na dużą liczbę zmiennych, które są brane pod uwagę przy tej klasyfikacji. W Tollway oferujemy klientom pomoc w tym zakresie. Chcemy, by 1 grudnia byli gotowi na zmiany, a nasze urządzenia w ich pojazdach automatycznie rozpoczęły naliczanie opłat według nowych zasad.

Na czym polega ta usługa?

Przedsiębiorcy dostarczają nam dokumentację dotyczącą floty. Po wprowadzeniu danych do certyfikowanego systemu informatycznego, z którego korzystają nasze urządzenia, klienci dostają szczegółowe informacje, według jakiej stawki będą naliczane opłaty na niemieckich drogach.

Zwłaszcza w ostatnich dniach obserwujemy wzmożone zainteresowanie tą kwestią wśród firm. Wyraźnie widać, że część z nich liczyła na to, iż wejście w życie nowych przepisów się opóźni.

Poradzą sobie z tak drastycznym wzrostem kosztów działalności?

Wiele zależy od kontraktów, na podstawie których realizują zlecenia. Nie wykluczam, że część z nich może przewidywać przeniesienie części dodatkowych kosztów na zleceniodawców i wtedy problem będzie mniej dotkliwy.

Jednak nie ma co ukrywać, że sytuacja firm jest trudna, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę także inne wyzwania, z którymi muszą się mierzyć. To chociażby spowolnienie gospodarcze w Europie, wysoka inflacja i wzrost kosztów pracy.

Co zatem przede wszystkim liczy się teraz w branży transportowej?

Mówiąc wprost: płynność finansowa – nie ma chyba ważniejszej kwestii. Przedsiębiorcy mierzą się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności i nie stać ich na to, by dodatkowo zamrażać jeszcze środki w przedpłacanych opłatach drogowych, które – w dużym uproszczeniu – mogą stanowić nawet połowę kosztów paliwa.

Podmiotom z branży transportowej zależy zatem na odroczonych terminach płatności myta.

Tollway wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom?

Zdecydowanie. Nasi klienci – bez względu na rodzaj opłaty czy kraj, w którym wykonują zlecenie – mogą liczyć na odroczenie płatności. Dwa razy w miesiącu firma transportowa otrzymuje od nas jedną fakturę z dokładnym zestawieniem poniesionych opłat.

Dodatkowo, nasze urządzenia i karty pozwalają korzystać z maksymalnych upustów za przejazdy. To wszystko sprzyja poprawieniu płynności finansowej firm transportowych, które same przecież często borykają się z problemem opóźnionych płatności od swoich kontrahentów.

Polepszeniu kondycji finansowej firm sprzyja też szybki zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą.

Rezygnacja z możliwości odzyskania około jednej piątej zagranicznych kosztów poniesionych z tytułu opłat za paliwo czy myto byłoby nierozsądne. Stąd ogromne zainteresowanie firm naszą usługą polegającą na wsparciu w odzyskiwaniu podatku VAT. Wystarczy, że klient dostarczy nam odpowiednie dokumenty potwierdzające poniesione koszty i upoważni nas do działania, a my w jego imieniu składamy wnioski do odpowiednich instytucji fiskalnych.

Zaproponowaliśmy również klientom rozwiązanie polegające na tym, że odzyskiwanym podatkiem VAT mogą zabezpieczać przyszłe płatności z tytułu opłat drogowych, jeżeli korzystają z urządzeń i kart Tollway.

Co im daje taki mechanizm?

Większą wygodę, ale nie tylko. Połączenie usług w zakresie opłat drogowych z odzyskiwaniem VAT-u, który traktujemy jako zabezpieczenie płatności, pozwala nam zaoferować klientom korzystniejsze warunki współpracy.

W celu poprawy płynności finansowej klientów możemy im również zaproponować przedterminową wypłatę środków, wiedząc że kwota ze zwrotu podatku VAT wpłynie na nasze konto.

Dotyczy to zarówno firm, z którymi mamy już ugruntowane relacje biznesowe, jak i nowych podmiotów. Zwłaszcza te drugie są często traktowane przez instytucje finansowe jako bardziej ryzykowne – to oznacza, że nie mogą liczyć na finansowanie z zewnętrznych źródeł lub jest ono znacznie droższe.

Co nowego zaproponujecie firmom transportowym w kolejnych kwartałach?

Obecnie skupiamy się przede wszystkim na rozszerzeniu zasięgu działania naszych urządzeń. Dzisiaj jednym OBU można już regulować opłaty drogowe we Włoszech, Austrii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Bułgarii, Polsce na Węgrzech i w Skandynawii. Pracujemy nad jak najszybszym włączeniem kolejnych czterech państw: Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji.

Pracujemy również nad całkowicie nową ofertą dla firm zajmujących się transportem krajowym.

Tollway na Targach Translogistica Poland

Tollway to firma obsługująca branżę transportową w zakresie nowoczesnych rozwiązań płatniczych. Umożliwia polskim firmom sprawne rozliczenia opłat drogowych, a także otrzymywanie maksymalnych możliwych upustów za przejazdy autostradami w Europie. Wspiera też przedsiębiorstwa transportowe m.in. w zakresie odzyskiwania zagranicznego podatku VAT i akcyzy.

Tollway jako wystawca będzie obecny podczas X Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki Translogistica Poland w Warszawie, 7-9 listopada.

PROWADZISZ FIRMĘ TRANSPORTOWĄ? SPRAWDŹ OFERTĘ TOLLWAY: https://tollway.pl/

Najpopularniejsze