Jaki model współpracy z prawnikiem wybrać, by zapewnić firmie efektywną obsługę prawną?
Fot. Trans Lawyers

Jaki model współpracy z prawnikiem wybrać, by zapewnić firmie efektywną obsługę prawną?

Wobec coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości prawnej oraz trudnej sytuacji gospodarczej wiele firm z branży TSL rozważa podjęcie stałej współpracy z kancelarią prawną. Rynek oferuje wiele rozwiązań w ramach których można uzyskać stałe wsparcie prawne. Która opcja będzie najlepsza dla naszej firmy?

Wobec coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości prawnej oraz trudnej sytuacji gospodarczej wiele firm z branży TSL rozważa podjęcie stałej współpracy z kancelarią prawną. Rynek oferuje wiele rozwiązań w ramach których można uzyskać stałe wsparcie prawne. Która opcja będzie najlepsza dla naszej firmy?

Jaki model współpracy z prawnikiem wybrać, by zapewnić firmie efektywną obsługę prawną?
Fot. Trans Lawyers

Prawnik na etacie

Większe firmy wolą mieć prawnika na wyłączność, zatrudniając go na etacie. Tworzone są działy prawne, które zatrudniają od kilku do nawet kilkunastu ekspertów. Najczęściej jako wewnętrzni prawnicy (in-house lawyer) działają radcowie prawni, którzy mogą podejmować pracę w ramach umowy o pracę, a rzadziej adwokaci, którym ustawa nakazuje prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej.

Jest to z pewnością najbardziej kosztowne rozwiązanie, które należy wdrożyć kiedy działalność gospodarcza prowadzona jest na dużą skalę. Zatrudnienie prawnika in-house nie wyklucza możliwości zlecenia sprawy lub pewnego zakresu obsługi prawnej firmy zewnętrznej kancelarii specjalizującej się w konkretnym zagadnieniu.

Stały abonament

Prawnik na etacie może stanowić spore obciążenie finansowe dla firmowych wydatków, więc mniejsze przedsiębiorstwa częściej decydują się na outsourcing zadań prawnych do zewnętrznej kancelarii. Z jednej strony firma ma wówczas zagwarantowaną ciągłość obsługi w konkretnym zakresie, z drugiej strony ta relacja jest dużo bardziej elastyczna. Funkcjonują różne praktyki, w zależności od konkretnych potrzeb danego podmiotu w zakresie obsługi prawnej, jak i rodzaju usług oferowanych przez daną kancelarię prawną.

Zdarza się, że obsługa prawna jest przekazywana do jednej kancelarii, która całościowo prowadzi sprawy firmy. Czasem jednak, szczególnie w większych podmiotach, obsługa prawna dzielona jest pomiędzy różne kancelarie, z których każda wyspecjalizowana jest w innym obszarze praktyki prawnej, na przykład w obsłudze korporacyjnej, prawie podatkowym, czy, co szczególnie ważne w wypadku firm z branży transportowej i spedycyjnej, prawie przewozowym i cywilnym. W ramach rozliczenia ryczałtowego rezerwuje się konkretną liczbę godzin w miesiącu, kiedy dany prawnik będzie do naszej dyspozycji.

Warto pamiętać o tym, że obsługa prawna świadczona przez radcę prawnego lub adwokata to nie tylko gwarancja wysokiej jakości, ale też bezpieczeństwo. Radcowie i adwokaci posiadają obligatoryjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za błędy w sztuce oraz odpowiadają dyscyplinarnie przed swoim samorządem za wszelkie naruszenia etyki zawodowej.

Rozliczenie godzinowe

Zbliżoną do ryczałtu formą stałej współpracy z kancelarią jest rozliczenie godzinowe, które jest oparte na ustalonej z góry stawce. Wynagrodzenie rozliczane jest miesięcznie w oparciu o zestawienie godzinowe w ramach którego odnotowywane są wszystkie czynności dotyczące prowadzenia sprawy, tzw. timesheet. Zlecenia rozliczane w ten sposób dotyczą zazwyczaj konkretnych spraw lub projektów, ale możliwe jest także generalne powierzenie obsługi prawnej firmy kancelarii z uwzględnieniem rozliczenia godzinowego.

Każda z przedstawionych form stałej współpracy z prawnikiem ma zalety, ważne jest jednak, by decydując się na jedną z nich, uwzględnić ilość oraz rodzaj potrzeb prawnych naszego przedsiębiorstwa.

Warto rozważyć rozpoczęcie stałej współpracy z kancelarią zanim pojawi się poważny problem prawny, to zaoszczędzi nam czasu, gdy konieczna będzie szybka reakcja polegająca na przykład na złożeniu odpowiedzi na pozew lub sprzeciwu w określonym terminie. Dobrze jest także rozpocząć działalność transportową od przeprowadzonej we współpracy ze specjalistą analizy ryzyk prawnych, weryfikacji wzorów umów z klientami (np. zlecenia transportowego) oraz dokumentów pracowniczych, zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć.

Sprawy dotyczące transportu, spedycji i logistyki są pod tym względem wyjątkowe, ponieważ ich efektywne prowadzenie wymaga od prawnika nie tylko nadzwyczaj dobrej znajomości prawa cywilnego oraz przepisów szczególnych, takich jak Konwencja CMR, czy ustawa Prawo przewozowe, ale także konkretnej praktyki i wiedzy o branży, gdyż w innym wypadku doprowadzenie do pozytywnego rezultatu w negocjacjach lub na drodze sądowej mogłoby być bardzo trudne. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie współpracy z renomowaną kancelarią specjalizującą się w obsłudze podmiotów z tej branży.

Autor: Ewa Sławińska-Ziaja, radca prawny w Trans Lawyers

Najpopularniejsze