Jedenasty Złoty Listek dla DB Schenker za zrównoważony rozwój
Fot. DB Schenker

Jedenasty Złoty Listek dla DB Schenker za zrównoważony rozwój

Konsekwentne wybieranie zrównoważonego rozwoju jako kluczowego elementu strategii biznesowych, relacje z interesariuszami oraz działania opierane na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządzania – takie aspekty były brane pod uwagę przy wyborze laureatów 12. edycji Listków Polityki, przyznawanych przez tygodnik „Polityka”, firmę doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konsekwentne wybieranie zrównoważonego rozwoju jako kluczowego elementu strategii biznesowych, relacje z interesariuszami oraz działania opierane na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządzania – takie aspekty były brane pod uwagę przy wyborze laureatów 12. edycji Listków Polityki, przyznawanych przez tygodnik „Polityka”, firmę doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jedenasty Złoty Listek dla DB Schenker za zrównoważony rozwój
Fot. DB Schenker

Najbardziej prestiżowy Złoty Listek przyznawany jest przedsiębiorstwom, które odznaczają się najlepszymi praktykami ESG oraz najbardziej transparentnym raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Doceniane są również firmy, które w swojej działalności, oprócz aspektów ekonomicznych, kładą nacisk na tematy społeczne i środowiskowe, skutecznie nimi zarządzając. Wśród laureatów tej nagrody już po raz jedenasty znalazł się DB Schenker. Laureaci wybrani zostali z ponad 120 firm, które nadesłały swoje zgłoszenia.

Oprócz DB Schenker Złotymi Listkami zostały wyróżnione jeszcze 24 przedsiębiorstwa. Lista laureatów tegorocznego zestawienia dostępna jest w najnowszym numerze Tygodnika Polityka i na stronie: https://tiny.pl/cm8ld

Kolejny raport zrównoważonego rozwoju DB Schenker już wkrótce!

Od 2010 roku DB Schenker regularnie wydaje raporty zrównoważonego rozwoju, wytyczając branżowe standardy i podejmując jednocześnie odważny dialog na temat wpływu prowadzonego biznesu na otoczenie.  Publikacje opisują sposób funkcjonowania firmy, działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego, etyki i compliance. Operator jest w trakcie opracowywania danych do naszego 7 już raportu za lata 2021 – 2022, który zostanie upubliczniony w wersji elektronicznej w III kwartale roku.

Dokument jest przygotowywany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards), przedstawione tam zostaną dane z wielu poziomów operacyjnych, m.in. ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. DB Schenker w procesie raportowania wspiera merytorycznie firma SAPERE, wybrana w drodze przetargu.

Najpopularniejsze