Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Hiszpańska federacja związków transportowych wzywa Ministerstwo Transportu do egzekwowania przepisów zakazujących kierowcom odebranie 45-godzinnego regularnego odpoczynku w kabinie ciężarówki. Powołuje się przy tym na kontrowersyjny wyrok wydany w grudniu przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zapadł w grudniu zeszłego roku, federacja hiszpańskich związków transportowych Fenadismer zwróciła się do ministra transportu Íñigo de la Serny o egzekwowanie przepisów rozporządzenia WE 561/2006. Zgodnie z wyrokiem “rozporządzenie WE 561/2006, które harmonizuje przepisy socjalne w transporcie drogowym,” oczywiście „stanowi, że regularny tygodniowy okres odpoczynku nie powinien być odebrany w pojeździe. Celem prawodawcy była poprawa warunków pracy kierowców. Spędzanie przez kierowców 45-godzinnej przerwy w pojeździe jest sprzeczne z celem rozporządzenia”.

Poprawa warunków pracy i walka z nieuczciwą konkurencją

Jak podkreśla organizacja, regulacje te mają na celu nie tylko poprawę warunków pracy kierowców, ale i walkę z nieuczciwą konkurencją i nieprawidłowościami w branży transportowej.

Fenadismer chce, by hiszpański rząd wprowadził jak najszybciej sankcje za spędzenie regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki oraz by rozpoczął odpowiednie kontrole.

Ponadto organizacja powołuje się na treść wyroku, zgodnie z którą kraje członkowskie UE powinny jak najszybciej dostosować prawo do wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące kar stosowanych w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich wykonanie. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i niedyskryminujące. Wspólny zakres środków dostępnych państwom członkowskim powinien zawierać także możliwość unieruchomienia pojazdu w razie wykrycia poważnych naruszeń. Zawarte w niniejszym rozporządzeniu przepisy dotyczące kar lub postępowania nie powinny naruszać przepisów krajowych dotyczących ciężaru dowodu.” – czytamy w wyroku TSUE.

Błyskawicznie na decyzję Trybunału zareagowali Holendrzy, którzy w dniu jej ogłoszenia poinformowali o rozpoczęciu egzekwowania zakazu.

Hiszpański resort transportu jak na razie nie odniósł się do prośby federacji. O dalszych szczegółach będziemy informować Was na bieżąco.

Źródło zdjęcia: Pixabay/CC0

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu