TransInfo

Fot. Flickr/Guilhem Vellut /CC BY 2.0

Czy kierowca musi pokazać służbom dowód, że nocował w hotelu? Komisja Europejska odpowiada

Komisja Europejska opublikowała właśnie notę ​​wyjaśniającą, dotyczącą egzekwowania zakazu odpoczynku w kabinie ciężarówki. 

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Do Komisji Europejskiej kilkakrotnie trafiały sygnały, że służby w niektórych krajach wymagają od kierowców ciężarówek okazania rachunków za hotel jako dowodów odebrania regularnego tygodniowego odpoczynku zgodnie z przepisami, czyli poza kabiną. 

W związku z tym KE opublikowała dodatkową notę, w której wyjaśnia, w jaki sposób powinien być egzekwowany tzw. zakaz noclegu w kabinie, wynikający z art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. 

Pisze w niej, że nie wyklucza się możliwości przeprowadzania przez organy krajowe kontroli wcześniejszego tygodniowego odpoczynku, który mógł być wykorzystany w innym państwie członkowskim. W związku z tym organy krajowe mogą przeprowadzać takie kontrole w dowolnym momencie.

Jednak, jak szczególnie podkreślono, kierowcy “nie będą musieli zaświadczać o swoich czynnościach, gdy znajdują się poza pojazdem”. Dotyczy to również sytuacji odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku poza pojazdem. Tym samym służby nie mogą wymagać od kierowców okazania dokumentów potwierdzających, że regularny tygodniowy okres odpoczynku przed kontrolą drogową nie odbył się wewnątrz pojazdu.

Kierowcy lub pracodawcy mogą zostać ukarani grzywną za nieprzestrzeganie zakazu korzystania z regularnego tygodniowego odpoczynku (lub odpoczynku dłuższego niż 45 godzin w ramach rekompensaty) w pojeździe tylko wtedy, gdy oni lub ich kierowcy zostaną przyłapani na regularnym tygodniowym odpoczynku wewnątrz pojazdu w czasie kontroli.

W sytuacji, gdy ustawodawstwo państw członkowskich uznaje ustne przyznanie się kierowcy za ważny dowód złamania zakazu odpoczynku w pojeździe, organy krajowe mogą nałożyć na kierowcę lub przewoźnika grzywnę na tej podstawie.

 

 

Tagi