Kierowco, prowadzisz własną firmę w Polsce i chcesz świadczyć usługi w Holandii? Zanim ruszysz w drogę, pamiętaj o ich notyfikacji
Fot: Rob Poelenjee

Kierowco, prowadzisz własną firmę w Polsce i chcesz świadczyć usługi w Holandii? Zanim ruszysz w drogę, pamiętaj o ich notyfikacji

Kierowco, prowadzisz własną firmę w Polsce i chcesz świadczyć usługi w Holandii? Zanim ruszysz w drogę, pamiętaj o ich notyfikacji
Fot: Rob Poelenjee

Jesteś (lub będziesz) samozatrudniony jako międzynarodowy kierowca? Dokonujesz załadunku i/lub rozładunku towarów w Holandii? Mamy dla Ciebie ważną informację!

Choć obowiązek o którym mowa, to w praktyce nic nowego okazuje się, że wiedza na ten temat nie jest powszechna. Co więcej, dokonując notyfikacji zdarzają się błędy. Warto ich uniknąć, a tym samym uniknąć kar, które mogą się z nimi wiązać… Ale po kolei…

Holandia – czy rzeczywiście tak popularna wśród samozatrudnionych?

Według raportu holenderskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa*, od wprowadzenia obowiązku notyfikacji do końca grudnia 2020 r. osoby samozatrudnione wykonujące usługi w Holandii dokonały łącznie blisko 7.000 zgłoszeń, czasami więcej niż raz. Polacy prowadzący działalność z siedzibą w Polsce znaleźli się na szczycie tej grupy spośród obywateli innych krajów Unii Europejskiej, dokonując ponad 3.300 notyfikacji. Co ciekawe, blisko połowa notyfikacji została zgłos zona przez polskich kierowców międzynarodowych (1 564 zgłoszenia), a druga część – przez osoby pracujące w innych, wybranych sektorach. Wydaje się jednak, że liczby te są zaniżone i nie odzwierciedlają faktycznego stanu rzeczy. Ponieważ obowiązek notyfikacji i sam system są wciąż stosunkowo nowe, nadal wiele osób samozatrudnionych nie dokonuje notyfikacji. Dlatego podpowiadamy, jak to zrobić.

Obowiązek notyfikacji – co to jest?

Jako osoba samozatrudniona, tj. prowadząca własną działalność gospodarczą w Polsce i realizująca zlecenie w Holandii, podlegasz tymczasowemu delegowaniu. Wówczas musisz dokonać zgłoszenia swoich danych w przeznaczonym do tego systemie przed przyjazdem do pracy. Dokonując zgłoszenia, będziesz musiał podać pewne informacje, w tym m.in. informacje nt. charakteru Twojej pracy, czasu jej trwania i miejsca jej wykonywania (adres), a także dane Twojego usługobiorcy.
Holandia wprowadziła obowiązek notyfikacji pracowników delegowanych dn. 1 marca 2020 roku na podstawie przepisów unijnych. Niestety wiedza ta nie jest powszechna i nie wszystkie osoby samozatrudnione stosują się do tego wymogu. Wydaje się, że nie mogą w tym zakresie liczyć na „podpowiedź” ze strony usługobiorców w Holandii, którzy nie zawsze mają świadomość, że obowiązek potwierdzenia przyjęcia takiego zgłoszenia leży po ich stronie. A brak notyfikacji rodzi niestety konsekwencje dla obu stron…

Którzy kierowcy dokonują notyfikacji?

Jeśli jako osoba samozatrudniona jesteś międzynarodowym kierowcą, który dostarcza lub odbiera towary w Holandii musisz wiedzieć, że obowiązkowi notyfikacji podlega towarowy transport drogowy z załadunkiem i rozładunkiem w Holandii. Oznacza to, że gdy przejeżdżasz tylko tranzytem przez teren Holandii, nie masz obowiązku dokonywania notyfikacji.

Notyfikacja krok po kroku

  1. Sprawdź, czy jako kierowca międzynarodowy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i chcący świadczyć usługi w Holandii podlegasz obowiązkowi notyfikacji. Dokładną listę klasyfikacji działalności znajdziesz na portalu wHolandii.pl w zakładce ‘Pytania dotyczące wyjątków od obowiązków notyfikacji’/‘Jestem osobą samozatrudnioną. Czy mam obowiązek notyfikacji?’
  2. Przygotuj informacje, których będziesz potrzebował. W tym celu skorzystaj z listy wymaganych danych dostępnej na stronie www.wHolandii.pl w zakładce ‘Obowiązek notyfikacji’ /‘Dane do zgłoszenia’.
  3. Wejdź na stronę wHolandii.pl lub na stronę www.postedworkers.nl i znajdź baner do portalu notyfikacyjnego oznaczony jako ‘notyfikacja online’ (‘online melden’ lub ‘online reporting)’. Zostaniesz przekierowany na stronę portalu notyfikacyjnego.
  4. Zaloguj się w nim, używając swojego adresu e-mail i hasła, o które możesz wnioskować na stronie logowania.
  5. Po zalogowaniu, podaj dane dotyczące Ciebie, Twojego usługobiorcy (klienta usług) w Holandii oraz świadczonej usługi.
  6. Po wysłaniu danych upewnij się, że Twoje zgłoszenie zostało zaakceptowane przez usługobiorcę. Tylko wtedy jest ono ważne. W przypadku odrzucenia Twojego zgłoszenia (np. z powodu podania błędnego miejsca wykonywania pracy), ponownie wprowadź poprawne dane do systemu.

Uwaga na błędy

Okazuje się, że obok braku notyfikacji dochodzi też do wielu błędów podczas samego procesu. Przykładem są błędy popełniane w związku z notyfikacją roczną – udogodnienia, z którego mogą korzystać jedynie Ci kierowcy, których firmy mają siedzibę znajdującą się w promieniu 100 km od granicy holenderskiej. Możliwość ta nie przysługuje więc prowadzącym działalność zarejestrowaną na terenie Polski i nadal może prowadzić do administracyjnych konsekwencji, jak ukaranie osoby samozatrudnionej grzywną. Dodatkowo należy spodziewać się wyższej kary za błędną notyfikację, gdy kontrola holenderskiej inspekcji pracy wykaże celowość tego działania.

Surowe kary za niedopełnienie obowiązku notyfikacji

Od dnia 1 września 2020 r. za niedopełnienie obowiązku notyfikacji osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą grozi kara grzywny w wysokości 750 EUR.

Z kolei w przypadku niedostarczenia przez osobę samozatrudnioną wszelkich informacji dotyczących delegowania na żądanie właściwych organów może grozić jej kara grzywny w wysokości do 3000 EUR, zaś jej usługobiorcy w Holandii – do 1500 EUR.

Ponadto, jeżeli osoba prowadząca działalność na własny rachunek nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających jej pracę w danym miejscu lub jeśli nie dostarczy tych dokumentów uprawnionej instytucji w ciągu 4 tygodni, podlega karze grzywny w wysokości do 4000 EUR.

Więcej informacji na temat delegowania pracowników do Holandii znajdziesz na portalu wHolandii.pl (w j.polskim) oraz na www.postedworkers.nl.
Zapoznaj się także z obowiązującymi środkami bezpieczeństwa wz. z COVID-19 na stronie: www.government.nl.

Artykuł opracowany przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie.

*De Staat van Migratie 2021, Ministerie van Justitie en Veiligheid, rozdział 3.2.2.

Najpopularniejsze