Kierowcy ciężarówek będą zwolnieni z obowiązku poddania się kwarantannie. Ministrowie z krajów UE doszli do porozumienia

Kierowcy ciężarówek będą zwolnieni z obowiązku poddania się kwarantannie. Ministrowie z krajów UE doszli do porozumienia

Ministrowie z krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za „sprawy ogólne” przyjęli wczoraj zalecenia, na podstawie których kierowcy ciężarówek w transporcie międzynarodowym zostaną zwolnieni z obowiązku kwarantanny.

W ostatnich tygodniach rząd Niemiec informował o przygotowywanym rozporządzeniu o kwarantannie dla przyjeżdżających i wyjeżdżających do kraju podróżnych w celu zwalczania koronawirusa. Planowane przepisy wywołały gorące dyskusje w branży transportowej. Gdyby regulacje te weszły w życie, pracownicy sektora transportu międzynarodowego, w tym kierowcy ciężarówek, którzy przebywali w strefie ryzyka dłużej niż 72 godziny, musieliby podlegać kwarantannie. Praktycznie wszystkie największe niemieckie stowarzyszenia zawodowe wyraźnie sprzeciwiły się takiemu środkowi.

Okazuje się jednak, że ten problem został rozwiązany na szczeblu całej Unii. Komisja Europejska ogłosiła wczoraj po południu porozumienie i zadeklarowała, że ​​wyjaśni sytuację obywateli w państwach członkowskich UE.

Pandemia poważnie wpłynęła na nasze prawo do swobodnego przemieszczania się po całej UE. Ponadto obywatele stanęli w obliczu tak wielu różnych zasad i procedur, niejasnych informacji o obszarach wysokiego i niskiego ryzyka oraz braku jasności co do tego, co robić podczas podróży. Miesiąc temu Komisja przedstawiła wniosek dotyczący sposobu sprostania tym wyzwaniom i wsparcia milionów obywateli Wspólnoty, którzy codziennie podróżują po UE. Państwa członkowskie osiągnęły dziś porozumienie co do tego, jak wprowadzić to w życie” – wyjaśnia Komisja Europejska w oficjalnym komunikacie.

Co najważniejsze dla branży logistycznej i transportowej – w porozumieniu podkreślono, że pracownicy transportu lub dostawcy usług transportowych, w tym kierowcy pojazdów towarowych przewożących ładunki do użytku na terytorium UE, a także kierowcy wyłącznie tranzytowi; wszyscy będą zwolnieni z kwarantanny. Jak czytamy w oświadczeniu w sprawie porozumienia, dzieje się tak, „ponieważ UE uznaje, że chociaż musimy chronić się przed rozprzestrzenianiem się wirusa, istnieją ważne powody, dla których obywatele UE muszą korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się w nieograniczony sposób” – wyjaśnia Komisja Europejska.

Pozostałe grupy zwolnione z kwarantanny to:

– pracownicy lub osoby samozatrudnione wykonujące krytyczne zawody, w tym pracownicy służby zdrowia, pracownicy przygraniczni i delegowani, a także pracownicy sezonowi, o których mowa w wytycznych Komisji;

– pacjenci podróżujący z ważnych powodów medycznych;

– uczniowie, studenci i stażyści, którzy codziennie podróżują za granicę;

– osoby podróżujące z ważnych powodów rodzinnych lub biznesowych;

– dyplomaci, pracownicy organizacji międzynarodowych i osoby zaproszone przez organizacje międzynarodowe, których fizyczna obecność jest wymagana do prawidłowego funkcjonowania tych organizacji, – żołnierze i funkcjonariusze policji oraz pracownicy pomocy humanitarnej i ochrony ludności w wykonywaniu ich funkcji;

– pasażerowie w tranzycie;

– marynarze;

– dziennikarze podczas wykonywania swoich obowiązków.

 

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty