Zatrudnianie kierowców spoza UE będzie łatwiejsze. Resort przygotował rozporządzenie

Zatrudnianie kierowców spoza UE będzie łatwiejsze. Resort przygotował rozporządzenie

Zatrudnianie kierowców spoza UE będzie łatwiejsze. Resort przygotował rozporządzenie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie, które ma ułatwić pracodawcom zatrudnienie cudzoziemców. Dla branży transportowej ważne jest to, że wśród grupy zawodów objętych uproszczoną procedurą, która nie wymaga tzw. testu rynku pracy, jest kierowca samochodów ciężarowych.

W tym tygodniu ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Projekt przewiduje, iż w przypadku kierowców ciężarówek, zatrudniający ich przewoźnik zostanie zwolniony z obowiązku dołączenia do wniosku o zezwolenie na pracę dodatkowej informacji starosty o „braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy”.

Obecnie jednym z warunków wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę dla obcokrajowca jest właśnie przedstawienie informacji z powiatowego urzędu pracy o braku możliwości zatrudnienia spośród osób z rejestru bezrobotnych. To tzw. test rynku pracy, który trwa zwykle dwa lub trzy tygodnie.

Zgodnie z projektem rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 lipca 2018 roku.

Fot. iStock

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)