Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Od 2 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady wydawania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczeń A1 dla obcokrajowców, które są wymagane przez zagraniczne służby kontrolne dla zatrudnianych pracowników spoza Unii Europejskiej. Na tych zasadach będą rozpatrywane zarówno nowe wnioski o wydanie tego dokumentu, jak i nierozpatrzone do tej pory wnioski złożone wcześniej.

Ogłoszone przez ZUS zasady wydają się porządkować sytuację i sprzeczne decyzje terenowych oddziałów tej instytucji. Miejmy nadzieję, że ułatwią one uzyskiwanie zaświadczeń dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Przypomnijmy, że w Polsce w samym tylko międzynarodowym transporcie drogowym zatrudniamy około 40 tys. obywateli państw trzecich.

Obywatel państwa trzeciego, który chce otrzymać zaświadczenie A1 musi wypełnić formularz US-54 „Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”. Formularz ten jest jednym z obligatoryjnych załączników. Należy go dołączyć do wniosku o zaświadczenie A1, tak aby ZUS mógł ocenić, czy dana osoba spełnia warunek legalnego zamieszkania w państwie członkowskim i przemieszczania się pomiędzy państwami członkowskimi.

A1 dla obcokrajowców – obowiązujące kryteria

Z informacji opublikowanych przez ZUS jednoznacznie wynika, że aby dana osoba (obywatel państwa trzeciego) otrzymała zaświadczenie A1 muszą zostać spełnione następujące kryteria:

– posiadanie dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce oraz

– posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej w Polsce

przy jednoczesnym spełnieniu innych wymaganych kryteriów wynikających z rozporządzeń unijnych dla danej sytuacji (np.  delegowanie, praca najemna w kilku państwach, czasowe przeniesienie działalności, czy praca na własny rachunek w kilku państwach).

Fot. Wikimedia/Krzysztof Maria Różański CC SA 3.0

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu