Klauzula przesortowania towaru w OC przewoźnika. Daje więcej, niż wymagają przepisy

Klauzula przesortowania towaru w OC przewoźnika. Daje więcej, niż wymagają przepisy

Klauzula przesortowania towaru jest przykładem rozszerzenia ochrony ubezpieczenia OCPD ponad standard wynikający z prawa przewozowego czy konwencji CMR. Jakie ma zastosowanie?

Zgodnie z przepisami prawnymi przewoźnik odpowiada za szkody polegające na:

– utracie przesyłki,

– ubytku w przesyłce,

– uszkodzeniu przesyłki,

– opóźnieniu w dostawie.

Jednak szkoda może wygenerować dodatkowe koszty, o których przepisy prawne nic nie mówią, w tym koszty przesortowania towaru.

Przykładowa treść klauzuli

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo koszty przesortowania ładunku będącego przedmiotem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartego ubezpieczenia OCPD w celu oddzielenia uszkodzonej lub zniszczonej części ładunku oraz części ładunku, która nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Zastosowanie klauzuli przesortowania w praktyce

W praktyce możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami:

– sortowanie dokonane na miejscu szkody, wykonywane przez firmę zewnętrzną,

– sortowanie wykonane przez odbiorcę, który zdecydował się przyjąć towar (to bardziej prawdopodobny scenariusz).

Głównie odbiorca towaru domaga się roszczeń z tej klauzuli, ponieważ albo wynajął zewnętrzną firmę, albo własnymi siłami oddzielał towar nieuszkodzony od uszkodzonego. Czasem wiąże się to z koniecznością dodatkowego testowania towaru.

Jak to wygląda? Wskutek wypadku ciężarówki na terenie Niemiec, transport głośników samochodowych uległ uszkodzeniu. Po zdarzeniu odbiorca od razu zutylizował głośniki noszące ślady uszkodzeń. Pozostałe poddał testom, sprawdzał losowo wybrane sztuki. Ostatecznie cały transport przeznaczony został do utylizacji. Wartość uszkodzonego towaru wyniosła około 64 094 zł. Koszt przesortowania – zaliczony w poczet przedmiotowej klauzuli – 633 zł i koszt utylizacji ok. 2 700 zł.

Trzeba pamiętać, że klauzula przesortowania towaru zawsze jest limitowana i zwykle limit wliczany jest do sumy gwarancyjnej.

Foto: iStock

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty