Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie planu awaryjnego dla transportu
Fot. flickr.com

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie planu awaryjnego dla transportu

Komisja Europejska pod koniec sierpnia rozpoczęła konsultacje społeczne w celu opracowania planu awaryjnego dla transportu podczas pandemii koronawirusa. Grupy zainteresowanych, w tym przewoźnicy, są proszone o przedstawienie swoich poglądów.

Komisja Europejska pod koniec sierpnia rozpoczęła konsultacje społeczne w celu opracowania planu awaryjnego dla transportu podczas pandemii koronawirusa. Grupy zainteresowanych, w tym przewoźnicy, są proszone o przedstawienie swoich poglądów.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie planu awaryjnego dla transportu
Fot. flickr.com

By uniknąć sytuacji z początku 2020 r., gdy wybuch pandemii COVID-19 wywołał chaos i ogromne zatory na granicach ze względu na różne obostrzenia i przepisy w krajach członkowskich, Komisja Europejska pracuje nad planem awaryjnym. Ma on zapewnić ciągłość działania w sektorze transportu w przypadku ponownego wybuchu pandemii. Docelowo zostanie stworzony podręcznik zarządzania w sytuacji ponownego koronakryzysu, który będzie obejmował działania mające na celu złagodzenie wszelkich negatywnych skutków dla sektora transportu towarów i pasażerów oraz dla rynku wewnętrznego. KE liczy na zebranie codziennych doświadczeń w radzeniu sobie z pandemią COVID-19.

Konsultacje, które potrwają do 26 października br., umożliwią zainteresowanym stronom i ogółowi społeczeństwa wyrażenie swoich poglądów i stanowisk. Według KE, do głównych grup zainteresowanych stron należą przede wszystkim: krajowe organy publiczne (ministerstwa i agencje odpowiedzialne za transport), regionalne lub lokalne organy publiczne, przewoźnicy/przedsiębiorstwa transportowe i stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia pasażerów, obywatele, odpowiednie organy i agencje międzynarodowe, regionalne i europejskie zajmujące się transportem.

Udział w konsultacjach jest możliwy za pośrednictwem kwestionariusza online

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze