Koniec z obowiązkiem zgłoszenia nabycia pojazdu. Zobacz, czym go zastąpiono
Fot. AdobeStock/Tomasz Zajda

Koniec z obowiązkiem zgłoszenia nabycia pojazdu. Zobacz, czym go zastąpiono

Zgodnie z ustawą z 26 maja 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości w zakresie przerejestrowania pojazdów - zniesiony został obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zastąpiono go obowiązkiem przerejestrowania pojazdu - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Zgodnie z ustawą z 26 maja 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości w zakresie przerejestrowania pojazdów - zniesiony został obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zastąpiono go obowiązkiem przerejestrowania pojazdu - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Koniec z obowiązkiem zgłoszenia nabycia pojazdu. Zobacz, czym go zastąpiono
Fot. AdobeStock/Tomasz Zajda

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. właścicielom pojazdów za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu w określonym terminie grożą grzywny. Praktyka pokazała jednak, że są one nieskuteczne i powodują jedynie niedogodności dla obywateli. W związku z tym Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury porozumiały się w sprawie zastąpienia wspomnianego  obowiązku wymogiem rejestracji pojazdu. Dzięki temu formalności po zbyciu lub nabyciu ograniczą się jedynie do przerejestrowania pojazdu.

Zapewni to aktualność danych właścicieli pojazdów w centralnej ewidencji pojazdów, na której bazuje m.in. policja i inne służby, chociażby nakładając mandaty. Rozwiązany zostanie problem nakładania mandatów na osoby, które już nie są właścicielami pojazdów, ale wobec braku przerejestrowania i wprowadzenia zmiany danych nadal figurują w CEPiK jako właściciele” – wyjaśnia resort cyfryzacji w oficjalnym komunikacie.

Zgodnie z regulacjami właściciel pojazdu będzie miał 30 dni od dnia nabycia pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten został wydłużony do 90 dni. 

W razie nieterminowego dopełnienia obowiązku, właściciel pojazdu będzie podlegać karze na zasadach takich jak aktualne nieterminowe zgłoszenie nabycia pojazdu, przy wprowadzeniu „sztywnej” wysokości kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu pojazdu” – dodaje resort i podaje stawki: 

  • 250 zł dla dotychczasowego właściciela pojazdu, który nie zawiadomił starosty o zbyciu pojazdu (obecna wysokość kary nawet do 1 tys. zł),
  • 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu (obecna wysokość kary nawet do 1 tys. zł za brak zgłoszenia nabycia pojazdu),
  • 1000 zł jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni.
Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)