TransInfo

Fot. Volkswagen Sweden/CC BY 3.0/ Wikimedia Commons

Policjant polecił kierowcy rozebrać się do naga. Doświadczenie “gorsze niż jazda w dawnych Niemczech Wschodnich”

Szwedzkie media opisywały niedawno kontrolę drogową, podczas której jeden z dwóch kierowców ciężarówek miał się rozebrać do naga. Takie polecenie wydał mu policjant, który szukał drugiej karty do tachografu.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Podczas kontroli drogowej, przeprowadzonej przez inspekcję drogową i policję w regionie Norrbotten, zatrzymanych zostało dwóch kierowców.

Pierwszy wspomina, że funkcjonariusze “na początku byli mili”. Po skopiowaniu danych z tachografu spytali kierowcę, czy ma drugą, dodatkową kartę kierowcy. Gdy zaprzeczył, przeszukali zarówno jego, jak i ciężarówkę.

Trucker relacjonuje, że kilkakrotnie policjanci mieli stwierdzić, że “zatrzymają zarówno jego, jak i jego kolegów, jak tylko ich ponownie zobaczą” – podaje szwedzki portal svt.se.

Drugi z kierowców, kontrolowany w dalszej kolejności, również był pytany czy ma dodatkową kartę do tachografu. Gdy zaprzeczył, funkcjonariusze polecili mu się rozebrać. – Świecili mi w pośladki latarkami – wspomina.

Jeden z kierowców stwierdził w skardze na kontrolę, wysłanej do Rzecznika Praw Obywatelskich, że doświadczenie to było „gorsze niż jazda w dawnych Niemczech Wschodnich”.

Rzecznik wezwał Policję do odniesienia się do sytuacji, ta jednak ma czas do połowy lutego 2022 r. na ustosunkowanie się do tej prośby – przypomina szwedzki portal.

Zasady kontroli osobistej w Polsce

W Polsce, w przypadku kontroli drogowej policjant ma prawo przeprowadzić kontrolę osobistą, polegającą na sprawdzeniu zawartości odzieży osoby kontrolowanej oraz przedmiotów, które znajdują się na jej ciele.

Chodzi tu głównie o wykrycie rzeczy, które stanowić będą dowód w sprawie, jak również przedmiotów niebezpiecznych (broń palna, ostre przedmioty itp.)” – tłumaczy w przesłanym Trans.INFO piśmie kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Kontrolę osobistą można więc przeprowadzić “w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia”. Dokumentuje się ją “na żądanie osoby kontrolowanej albo przedstawiciela właściciela, przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego”.

Podczas kontroli może być również obecna tzw. osoba przybrana, czyli dodatkowa osoba, wskazana przez funkcjonariusza, jeśli uzna on, że jej obecność jest “konieczna do osiągnięcia celu kontroli”. Również sama osoba kontrolowana może wskazać kogoś, kogo obecności życzyłaby sobie podczas kontroli. Oczywiście pod warunkiem, że “jej udział nie utrudni lub nie uniemożliwi przeprowadzenia czynności.”

Nim rozpocznie się kontrola, policjant musi podać kilka informacji. Mowa o podstawie prawnej (art. 15 Ustawy o Policji), przyczynie kontroli, stopniu, imieniu i nazwisku funkcjonariusza. Osoba kontrolowana może te informacje zanotować.

Policjant nieumundurowany dodatkowo ma obowiązek okazać legitymację służbową i umożliwić odnotowanie danych w niej zawartych” – dodaje kom. Robert Opas.

Jeśli chodzi o samą kontrolę, to objęta jest kilkoma zasadami:

  • przeprowadza się ją generalnie w miejscu niedostępnym na czas wykonywania kontroli dla osób postronnych,
  • policjant ma prawo sprawdzić zawartość podręcznego bagażu i odzieży osoby kontrolowanej oraz przedmioty które są w jej posiadaniu i znajdują się na jej ciele,
  • odsłanianie przykrytych odzieżą powierzchni ciała przekracza zakres kontroli osobistej i przekształca się w przeszukanie,
  • policjant przegląda zawartość bagaży w obecności ich posiadacza, zaś w przypadku sprawdzania ładunku znajdującego się w portach, na dworcach oraz środkach transportu lądowego, wodnego i powietrznego w obecności posiadacza ładunku bądź przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego.

Poddanie się kontroli osobistej jest obowiązkowe.

Po zakończeniu wykonywania czynności osoba poddana kontroli powinna zostać poinformowana ustnie o prawie złożenia zażalenia na sposób przeprowadzenia kontroli. Zażalenie składa się do właściwej miejscowo prokuratury” – kwituje przedstawiciel Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Tagi