Korekta paliwowa – prosta instrukcja dla przewoźników i zleceniodawców. Zobacz, jak ją wyliczyć
Fot. AdobeStock/Cédric TOSONI

Korekta paliwowa – prosta instrukcja dla przewoźników i zleceniodawców. Zobacz, jak ją wyliczyć

Ceny paliw zawsze charakteryzowały się zmiennością, wahaniami oraz podatnością na spekulacje. Co więc powiedzieć w sytuacji, w której ceny hurtowe paliw w momencie aktualizacji są wyższe niż te w detalu? Dla pikanterii dodam, że ceny w hurcie są netto, a w detalu brutto (z doliczonym podatek VAT). Pozostaje nam dodać do wszystkich wcześniej używanych określeń słowo "hiper". Tak więc mamy hiper-zmienność, hiper-wahania i hipper-podatność na spekulacje.

Ceny paliw zawsze charakteryzowały się zmiennością, wahaniami oraz podatnością na spekulacje. Co więc powiedzieć w sytuacji, w której ceny hurtowe paliw w momencie aktualizacji są wyższe niż te w detalu? Dla pikanterii dodam, że ceny w hurcie są netto, a w detalu brutto (z doliczonym podatek VAT). Pozostaje nam dodać do wszystkich wcześniej używanych określeń słowo "hiper". Tak więc mamy hiper-zmienność, hiper-wahania i hipper-podatność na spekulacje.

Korekta paliwowa – prosta instrukcja dla przewoźników i zleceniodawców. Zobacz, jak ją wyliczyć
Fot. AdobeStock/Cédric TOSONI

Wielokrotnie powtarzam, że w dzisiejszych czasach trzeba umieć liczyć, nie tylko na siebie, ale także koszty! Poniżej krótka instrukcja jak wyliczyć tzw. dodatek paliwowy. Jest to niezwykle istotne, aby taki dodatek paliwowy wydzielić z ogólnego frachtu i zastosować jako korektę.

Jest to tak samo istotne zarówno dla zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy. Korekta paliwowa pozwala podnosić fracht adekwatnie do podwyżek cen paliw (chroni przewoźnika), jak i obniżać fracht adekwatnie do spadków cen paliw (chroni zleceniodawcę).

Krok 1: Udział paliwa w ogólnych kosztach

Czy jeżeli paliwo podrożało o 30 proc. to czy należy podnieść fracht o 30 proc.?

NIE, ponieważ oznaczałoby to, że jedynym kosztem w transporcie drogowym jest paliwo, a tak nie jest. Mamy jeszcze m.in. kierowcę, leasing, opłaty drogowe, eksploatacje, koszty administracyjne i inne.

Wzór na UP (udział paliwa): (Koszt paliwa/koszt całkowity) * 100 = UP (%)

Przykład: (16 800 / 42 000) * 100 = 40%

Krok 2: Korekta paliwowa – ustalenie warunków stosowania

  • Forma wdrożenia korekty (np. zapis w zleceniach, aneks do umowy ramowej)
  • Częstotliwość aktualizacji stawek (frachtów)
  • Udział paliwa we frachcie (krok 1)
  • Fracht bazowy (do którego będziemy stosować korekty)
  • Cena bazowa paliwa (do której będziemy się odnosić wyliczając korektę)

Krok 3: Aktualizacja frachtu

  • Fracht Bazowy (FB): 1000 euro
  • Udział paliwa we frachcie (UP): 40 proc.
  • Różnica w cenie paliw (R): +30 proc.

Wzór na wartość korekty (KP %): (R/100) * UP

(30/100) * 40 = 12%

Aktualizacja frachtu: 1000 euro + 12% = 1120 euro

Zapraszamy do zapisów na najbliższe szkolenia online w promocyjnej cenie 425 zł/os. (netto):

  • Dla spedytorów (firmy przewozowe i spedycyjne): „Rentowność w transporcie drogowym”: 20 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca.
  • Dla logistyków (firmy zlecające transport drogowy): „Koszty i planowanie w transporcie drogowym”: 21 kwietnia (ostatnie miejsca!)

Zapisy: mk@upswingoptimize.com

W wiadomości prosimy o informacje: lista osób, termin szkolenia, dane do faktury.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)