Polski

Logistyczny potentat pokazał wyniki po I półroczu. Zyski spadły, ale dywidenda dla akcjonariuszy możliwa

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Logistyczny potentat pokazał wyniki po I półroczu. Zyski spadły, ale dywidenda dla akcjonariuszy możliwa

Grupa Kuehne+Nagel pochwaliła się wynikami za II kwartał 2020 roku. „Wzrost udziału w rynku oraz, zainicjowane ograniczenia kosztów miały pozytywny wpływ na sytuację finansową” – podaje firma w komunikacie. Zyski po podsumowaniu I półrocza były wprawdzie niższe w porównaniu do tego samego okresu 2019 r, ale Grupa zarobiła 309 mln franków szwajcarskich. Zapowiada też wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Zysk Kuehne+Nagel za pierwsze sześć miesięcy 2020 r. jest mniejszy o 75 mln franków szwajcarskich, co stanowi spadek w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o 19,5 proc. W pierwszym półroczu obrót netto operatora wyniósł 9,8 miliarda CHF, a EBIT 419 milionów CHF. Negatywnie na obroty netto Grupy wpłynęły wahania kursów walut w pierwszej połowie roku.

Kryzys wywołany pandemią, która doprowadziła do zamknięcia większości krajów miał głęboki, nagły i negatywny wpływ na handel międzynarodowy. Zawczasu podjęliśmy odpowiednie kroki i skutecznie zarządzaliśmy firmą w tych trudnych warunkach. Oczekujemy, że druga połowa roku będzie nadal pod znakiem niepewności, ale Kuehne+Nagel dzięki rygorystycznemu zarządzaniu kosztami i wysokiej jakości oferowanych usług jest dobrze przygotowane” – dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne+Nagel International AG, komentuje sytuację finansowa firmy.

Dr Joerg Wolle, prezes zarządu Kuehne+Nagel International AG, dodał, że strategia obrana przez firmę w ostatnich latach ma pozytywny wpływ.

„Firma przeszła gruntowną digitalizację i dzięki temu pozostała w pełni sprawna operacyjnie w czasie kryzysu. Dobre wyniki w drugim kwartale zawdzięczamy dobrej pozycji rynkowej Kuehne+Nagel oraz ożywieniu na rynkach azjatyckich. Ten wysoki poziom odporności naszej firmy zawdzięczamy dobrze wykonanej pracy w ciągu ostatnich miesięcy” – podkreślił Joerg Wolle.

Logistyka lotnicza z najmniejszym spadkiem

Patrząc przez pryzmat poszczególnych segmentów, w których działa Kuehne+Nagel – najlepiej wypadła logistyka lotnicza, gdzie wyniki stosunkowo niewiele gorsze niż w 2019 r. Zysk brutto wyniósł 642 mln CHF i był tylko o 3,9 proc. mniejszy niż przed rokiem.

Wysoki popyt na towary niezbędne do walki z pandemią w II kwartale 2020 roku doprowadził do krótkoterminowej zmiany transportowanego asortymentu” – podaje firma.

Ograniczona przepustowość związana z brakiem lotów pasażerskich w tym okresie doprowadziła do zakupu usług czarterowych dla klientów dywizji lotniczej. Te czynniki, w połączeniu z aktywnym zarządzaniem kosztami, zapewniły atrakcyjną rentowność i skutkowały zwiększeniem udziału w rynku. Wraz ze stopniowym wznowieniem usług pasażerskich od czerwca widoczna jest niewielka normalizacja warunków rynkowych.

Dla porównania, spadki w pozostałych segmentach działalności były już większe. Zysk brutto w pierwszej połowie roku w logistyce morskiej zmniejszył się o 13,9 proc. – do 673 mln CHF. Przyczyniło się do tego niekorzystne otoczenie rynkowe, które przełożyło się na zmniejszenie wolumenu przewozów. Kuehne+Nagel zdobył jednak udział w rynku w kilku branżach – w farmacji, transporcie chłodniczym i w e-commerce. 

Trzeba jednak odnotować, że w II kwartale wolumen kontenerów spadł o 11,7 proc. rok do roku (do 1,1 mln TEU). Przez to obroty netto logistyki morskiej spadły do prawie 1,7 miliarda CHF.

Pandemia wymusiła reżim finansowy, ale udziałowcy mogą liczyć na dywidendę

Nieco mniejszy spadek zysku brutto firma odczuła w logistyce drogowej – 6,8 proc. mniej w I półroczu, co przełożyło się na 538 mln franków. Drugi kwartał uwidocznił jednak poważny wpływ pandemii na biznes (spadek o 12 proc. w stosunku do II kw. 2019 r.).

Kwiecień i maj 2020 charakteryzowały się znacznym spadkiem wolumenu logistyki drogowej. Jednak popyt od czerwca br. wyraźnie się ożywił. Szczególnie popyt na europejski transport drobnicowy poprawił się do poziomu sprzed kryzysu” – informuje Kuehne+Nagel.

Natomiast w logistyce kontraktowej zysk brutto spadł w I połowie 2020 r. o 9,6 proc. do poziomu 1,797 mld CHF. Drugi kwartał był rzecz jasna gorszy – spadek zysku w zestawieniu z 2 kwartałem 2019 r. wyniósł 15,2 proc. Firma radziła sobie z dużym spadkiem popytu wprowadzając rygorystyczne zarządzanie kosztami. Wskutek sytuacji wywołanej pandemią znacznie wyższy popyt odnotowały dobra podstawowe i e-handel, które stanowią obecnie około połowę portfela logistyki kontraktowej Grupy.

We wrześniu zaplanowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kuehne+Nagel International AG. Rada Dyrektorów postanowiła zaproponować akcjonariuszom wypłatę dywidendy.

Ze względu na dobre wyniki, dużą odporność firmy, stabilne przepływy pieniężne i płynność finansową członkowie Zarządu i Rady Dyrektorów zdecydowali się zaproponować akcjonariuszom odpowiedni udział w sukcesie spółki w 2019 roku z dywidendą w wysokości 4,00 CHF za akcję” – powiedział dr Joerg Wolle, prezes zarządu.

Fot. Kuehne+Nagel

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze