TransInfo

Litwa stworzyła nowe połączenie intermodalne przez Kowno. “To nowa brama do Europy”

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

W ubiegłym tygodniu na Litwie rozpoczął pracę jeden z najważniejszych terminali intermodalnych w tej części Europy. Stworzony na potrzeby Rail Baltica węzeł kolejowy w Kownie to najdalej na wschód oddalony punkt europejskiej sieci kolejowej. Zdaniem ekspertów, to ważny krok w stworzeniu w pełni funkcjonującej osi komunikacyjnej w relacji Wschód-Zachód.

Otwarcie terminala intermodalnego w Kownie pozwoli na wykorzystanie rozbudowanego w 2015 roku odcinka między Kownem a granicą z Polską oraz uruchomienie połączeń intermodalnych jeszcze przed zakończeniem projektu Rail Baltica. Na Litwie występują dwa rozstawy szyn – szerokotorowy 1520 mm (93,7 proc. sieci kolejowej) i normalnotorowy 1435 mm (6,3 proc.). Połączenie intermodalne Kowna z resztą Europy było możliwe dzięki wybudowaniu na 120-kilometrowym odcinku pomiędzy nowym terminalem towarowym a granicą polsko-litewską torów europejskich, występujących w większości krajów Unii Europejskiej.

Przebudowa i adaptacja węzła kolejowego w Kownie była jednym z najbardziej złożonych projektów infrastrukturalnych w kraju. To poważny krok w budowaniu przewagi konkurencyjnej Litwy jako hubu logistycznego, mającego relację kolejową z krajami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG). Litwa stworzyła funkcjonalne połączenie intermodalne z przemysłowym i biznesowym centrum Europy, pozwalające na bezpośrednie wykonywanie przewozów kolejowych naczep przez terytorium Niemiec i Polski. 

Terminal intermodalny w Kownie/Fot. Saulius Aliukonis

Przewoźnicy stawiają na intermodal

Jako pierwsza nową trasę przetestowała Girteka Logistics. 16 lipca naczepy litewskiego przewoźnika opuściły Tilburg w Niderlandach i po czterech dniach dotarły do Kowna. Zdaniem Girteki, dzięki terminalowi towarowemu w Kownie firma jest w stanie zaoferować swoim klientom jeszcze więcej lokalizacji dostępnych koleją, co umożliwi przewóz większej ilości ładunków sposobem przyjaznym dla środowiska.

W 2020 roku Girteka Logistics zrealizowała w ramach rozwiązań intermodalnych około 5 proc. przewozu ładunków. W tym roku przewoźnik już podwoił ten wynik. Firma planuje co roku zwiększać wolumen ładunków przewożonych koleją tak, aby do 2025 roku “przerzucić” na tory około 20 proc. wszystkich realizacji transportowych. 

Fot. Girteka Logistics

Podobne plany realizuje również inna znana litewska firma, Vlantana. Kilka dni temu przewoźnik poinformował o przetestowaniu przyjaznego dla środowiska rozwiązania firmy CargoBeamer AG i wykonaniu przewozów koleją na linii Calais – Perpignan we Francji.


Litewska brama do Europy

Litewski minister transportu Marius Skuodis poinformował, że do terminala w Kownie będą przyjeżdżać dwa pociągi tygodniowo, a do końca roku ich liczba wzrośnie do czterech. Zapowiedział również, że w przyszłym roku powstanie nowa trasa z północnych Włoch, skąd ładunki będą trafiać bezpośrednio do Kowna połączeniem kolejowym.

Co roku przez granicę polsko-litewską przewozi się transportem drogowym ok. 24 mln ton ładunków. To, zdaniem ministerstwa, jest ogromnym potencjałem dla operatorów intermodalnych. Według ministra, odpowiednia struktura intermodalna “pozwoliłaby na bardziej ekonomiczne wykorzystanie zasobów energetycznych, znacząco ograniczyłaby emisję CO2 i zwiększyłaby bezpieczeństwo na drogach”.

Fot. Sumin.lt

Karolis Sankovskis, dyrektor generalny LTG Infra, spółki odpowiedzialnej za realizację Rail Baltica na Litwie stwierdził, że terminal w Kownie pełni funkcję bramy do Europy – na jego terenie można przeładowywać towary z szerokiego rosyjskiego toru na wąski europejski i odwrotnie. Ponadto mogą tu zachodzić operacje przeładunkowe z jednego rodzaju środka transportu na drugi. Terminal jest przystosowany również do przeładunku naczep ciężarowych.

Rail Baltica do 2026 roku ma połączyć Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin. Całkowita wartość projektu w krajach bałtyckich wynosi około 5,8 mld euro. Długość sieci wynosi 870 km, z czego na samej tylko Litwie będzie to niespełna 400 km. Trasa w krajach bałtyckich biegnie od granicy z Polską przez Kowno i Poniewież, na Łotwie przetnie Rygę, w Estonii – Parnu i Tallin.

Fot. Sumin.lt

Tagi