LPP Logistics rozwija narzędzie do zarządzania globalnym łańcuchem dostaw. Zagospodarowanie magazynu wzrosło o 20 proc.
Fot. LPP

LPP Logistics rozwija narzędzie do zarządzania globalnym łańcuchem dostaw. Zagospodarowanie magazynu wzrosło o 20 proc.

Operator logistyczny LPP Logistics wdrożył platformę Control Tower, która pozwala m.in. na kontrolowanie przepływu towarów na poszczególnych etapach łańcucha dostaw w imporcie i usprawnianie elektronicznego obiegu dokumentów oraz zapewnia informacje w czasie rzeczywistym wszystkim jego uczestnikom.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

31.03.2023

Operator logistyczny LPP Logistics wdrożył platformę Control Tower, która pozwala m.in. na kontrolowanie przepływu towarów na poszczególnych etapach łańcucha dostaw w imporcie i usprawnianie elektronicznego obiegu dokumentów oraz zapewnia informacje w czasie rzeczywistym wszystkim jego uczestnikom.

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

31.03.2023
LPP Logistics rozwija narzędzie do zarządzania globalnym łańcuchem dostaw. Zagospodarowanie magazynu wzrosło o 20 proc.
Fot. LPP

Globalny łańcuch zaopatrzenia i dystrybucji polskiej firmy odzieżowej LPP, zarządzany przez spółkę LPP Logistics, obejmuje blisko 40 rynków sprzedażowych oraz 18 krajów produkcyjnych w Europie i Azji.

Tak duże rozproszenie łańcucha dostaw i różnice czasowe dzielące poszczególne jego ogniwa stanowiły wyzwanie dla firmy w kontekście sprawnej komunikacji. Dlatego też spółka stworzyła narzędzie do centralnego zarządzania elektronicznym obiegiem informacji w czasie rzeczywistym – Control Tower.

Pozwala ono m.in. na kontrolę przepływu towaru i komunikację ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, a więc kupcami, międzynarodowymi dostawcami, centrami dystrybucyjnymi oraz spedytorami operującymi na rynkach azjatyckich.

Moduły Control Tower

Jednym z pierwszych uruchomionych modułów platformy Control Tower był Supplier Portal, w którym dostawcy ze wszystkich krajów produkcyjnych generują etykiety logistyczne, co pozwala na standaryzację pakowania i optymalizację zagospodarowania powierzchni magazynowych.

Ponadto przygotowują oraz wysyłają do kontroli dokumenty spedycyjne oraz zgłaszają gotowość wyprodukowanego towaru do transportu, przy jednoczesnej deklaracji zawartości wysyłki oraz rezerwacji terminu i przestrzeni transportowej u przewoźnika.

W ramach platformy należącej do LPP Logistics sprawowany jest również nadzór nad przekazaniem towaru firmie przewozowej i konsolidacją ładunków oraz dokonywana rejestracja dostaw w transporcie, od momentu nadania do czasu finalnego przyjęcia towaru na magazyn.

Platforma jest zintegrowana z systemami WMS centrów dystrybucyjnych LPP Logistics oraz systemem celnym, w którym agenci celni spółki dokonują odpraw dla wszystkich rodzajów importowanych dostaw Grupy.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem kolejnych funkcjonalności umożliwiających zarządzanie odwozem kontenerów z portu oraz dostosowanie Control Tower do potrzeb LPP Logistics, który miałby funkcjonować jako operator logistyczny dla klientów spoza Grupy.

Więcej miejsca magazynowego bez rozbudowy

LPP Logistics chwali się korzyściami, które firma osiągnęła dzięki zastosowaniu wspomnianego narzędzia.

To m.in. bardziej efektywne zagospodarowanie kontenerów morskich i zmniejszenie liczby przesyłek kurierskich, przekładające się na ograniczenie emisji CO2. To też digitalizacja obiegu informacji i częściowa rezygnacja z dokumentów drukowanych.

To również realne oszczędności.

– Mając pełen monitoring i kontrolę każdego z etapów, jesteśmy w stanie jak najbardziej optymalnie wykorzystać m.in. przestrzeń transportową czy magazynową dla naszego towaru. Już dziś widzimy tego efekty, gdyż w ślad za uruchomieniem samego modułu Supplier Portal, zagospodarowanie magazynu automatycznego w naszym centrum dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim wzrosło aż o 20 proc., czyli o 15 tys. mkw. Oznacza to, że bez kolejnych inwestycji, uzyskaliśmy dodatkowe miejsce dla 240 tys. szt. kartonów – wyjaśnia Małgorzata Bogdziewicz, supply chain management director, LPP Logistics.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)