Nieograniczony dostęp do branżowej wiedzy

  • ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  • dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  • dostęp do PODCASTÓW
Zaloguj sięlubZarejestruj się
poznaj więcej korzyści z aktywnego członkostwa premium

Strona główna

/

Transport

/

Niecodzienny przypadek – 9 tys. ...

Niecodzienny przypadek – 9 tys. euro mandatu za brak adnotacji w wypisie z licencji
Fot. Mossos d’Esquadra

Niecodzienny przypadek – 9 tys. euro mandatu za brak adnotacji w wypisie z licencji

Na jednego z przewoźników nałożono aż 9 tys. euro mandatu za brak adnotacji w wypisie z licencji wspólnotowej, że pojazd jest do wyłącznego korzystania w przewozach do 3,5 tony.

Na jednego z przewoźników nałożono aż 9 tys. euro mandatu za brak adnotacji w wypisie z licencji wspólnotowej, że pojazd jest do wyłącznego korzystania w przewozach do 3,5 tony.

Niecodzienny przypadek – 9 tys. euro mandatu za brak adnotacji w wypisie z licencji
Fot. Mossos d’Esquadra

Jeden z klientów kancelarii, podczas transportu ładunku pojazdem do 3,5 tony został zatrzymany do kontroli przez służby katalońskie – Mossos d’Esquadra. Na żądanie kontrolerów przewoźnik okazał zezwolenie na wykonywanie zawodu oraz wypis z licencji wspólnotowej.

Dokument ten nie zawierał jednak wskazania dotyczącego ograniczenia tonażowego “≤ 3,5 t”. Dla hiszpańskich kontrolerów była to wystarczająca podstawa do zatrzymania pojazdu i zastosowania wobec przewoźnika zabezpieczenia finansowego w wysokości 9 tys. euro do uzyskania licencji. Zdaniem hiszpańskich służb stanowiło to naruszenie art. 36 ust. 6 hiszpańskiej ustawy organicznej 4/2015 o ochronie bezpieczeństwa obywateli.

Służby stwierdziły wówczas, iż przewoźnik prowadził pojazd bez wyraźnego zezwolenia właściwego organu, co stanowiło poważne naruszenie ustawy. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem takie zachowanie uważa się za poważne wykroczenie, które polega m.in. na:

nieposłuszeństwie lub oporze wobec organu lub jego przedstawicieli podczas wykonywania ich funkcji, gdy nie stanowią one przestępstwa, jak również odmowie wylegitymowania się na żądanie organu lub jego przedstawicieli albo podanie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji.

Za popełnienie takiego wykroczenia ustawa przewiduje nałożenie kary pieniężnej na przewoźnika w wysokości od 601 do nawet 30 tys. euro.

Licencja wspólnotowa – co trzeba wiedzieć

O treści licencji wspólnotowej oraz ich prawnym charakterze decydują przepisy europejskie i krajowe. Rozporządzenie 1072/2009 dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych wskazuje, że licencje wspólnotowe są wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego ze względu na miejsce siedziby przewoźnika. Aby uzyskać licencję potrzebny jest jednak wniosek, złożony w formie pisemnej lub elektronicznej. Co ważne, do wniosku o wydanie licencji wspólnotowej dołącza się szereg załączników, w tym wykaz pojazdów w którym określa się markę, typ, rodzaj, przeznaczenie, numer rejestracyjny czy też numer VIN pojazdu (formularz WPCM).

Wniosek, który spełnia wymogi i nie zawiera błędów jest załatwiany przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego co do zasady w terminie jednego miesiąca. Przewoźnikowi wydaje się wówczas licencję oraz zawnioskowaną liczbę wypisów na każdy pojazd w zależności od czasu ich trwania.

Uwaga na nowe przepisy

W opisywanej sprawie błąd przewoźnika objawił się już na etapie nieprawidłowego wypełnienia wskazywanego wyżej formularza WPCM. W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących Pakietu Mobilności, na każdego z przewoźników nałożono obowiązek złożenia oświadczenia o sposobie wykorzystania pojazdu o dmc do 3,5 tony.

Na druku WPCM jest ono składane w uproszczonej formie poprzez odznaczenie na interaktywnym formularzu znaku “X” pod poz. 11. Jest to stosunkowo nowy wymóg, o którym wielu przewoźników może nie pamiętać bądź po prostu może nie być świadomym jego istnienia. Brak złożenia takiego oświadczenia nie wskazuje jednak, że wniosek o wydanie licencji bądź wypisu jest obarczony błędem formalnym.

Na gruncie polskich przepisów – w odróżnieniu do przepisów hiszpańskich – sankcjonowany jest jedynie brak posiadania samej licencji lub wypisu w ogólności. Brak złożenia takiego oświadczenia oznacza, że przewoźnikowi wydaje się wtedy licencję zgodnie z treścią jego wniosku, a zatem nie wskazującą na ograniczenia tonażowe. Nie uchybia to tym samym wskazanemu jeszcze przez przepisy cytowanego wyżej rozporządzenia 1072/2009 obowiązkowi organu do zamieszczenia wskazanego ograniczenia w sekcji “uwagi szczególne”.

Skoro przewoźnik o to nie wnosił, organ nie może samodzielnie zakwalifikować żądania wnioskodawcy jako żądania wydania licencji zawierającej wskazane ograniczenia. Rozpoznawanie złożonych wniosków zgodnie z przepisami rozporządzenia podlega procedurze krajowej. Warto jest zatem wskazać, że samodzielna kwalifikacja żądania wnioskodawcy w przypadku niejasnego sformułowania wniosku stanowi naruszenie, wynikającej z art. 61 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zasady związania organu administracji treścią wniosku inicjującego postępowanie.

Nie można zatem liczyć na to, że organ wydający licencję zauważy, że oświadczenie nie zostało złożone a mimo to wyda licencję ze wskazaniem “3,5 t” – podobnie nie można również zakładać, że wskazane ograniczenie przewoźnik dostanie od organu niejako “w prezencie”.

Poważne konsekwencje braku złożenia nowego oświadczenia

O ile zatem kwestia licencji transportowych i ich wypisów powinna być traktowana na terytorium całej Uniii jednolicie, pojawiają się w tym zakresie niestety niejasności oraz różne podejścia. Na dopuszczonym do stosowania wzorze licencji z cytowanego Rozporządzenia czytamy, że:

na terytorium każdego państwa członkowskiego posiadacz licencji musi przestrzegać przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych obowiązujących w tym państwie, w szczególności dotyczących transportu i ruchu drogowego.

Warto jest zatem już teraz sprawdzić, czy realizując przewozy po terytorium Hiszpanii w licencji zamieszczono stosowną adnotację o ograniczeniu tonażowym. Nie jest bowiem wykluczone, że na terytoriach innych państw europejskich mogą pojawić się głosy, iż brak wskazania ograniczenia tonażowego może być równoznaczny z wykonywaniem przewozów bez wymaganych uprawnień. Nie można zatem wykluczyć, że może to być traktowane przez kontrolujących nawet jako bardzo poważne naruszenia, mające wpływ na dobrą reputację przewoźników.

Pozostało 97% artykułu do przeczytania.
Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

  1. ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  2. dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  3. dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
  4. dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
Poznaj wszystkie korzyściWYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.
Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł


Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)