Wystawili mandaty dla kierowców ciężarówek za prawie 90 mln euro
Fot. Guardia Civil

Wystawili mandaty dla kierowców ciężarówek za prawie 90 mln euro

Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) prowadzi w Niemczech co miesiąc fokusowe kontrole ciężarówek i publikuje podsumowania z każdej akcji. Bilans grzywien, jakie wystawiły niemieckie służby w ubiegłym roku wypada jednak blado na tle podsumowania z Hiszpanii. Kontrole tamtejszych służb przyniosły do budżetu blisko 88 mln euro w mandatach. Zachodnie inspekcje goni polski GITD, który w tym samym czasie wystawił mandaty za ponad 53 mln zł (około 11,4 mln euro).

Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) prowadzi w Niemczech co miesiąc fokusowe kontrole ciężarówek i publikuje podsumowania z każdej akcji. Bilans grzywien, jakie wystawiły niemieckie służby w ubiegłym roku wypada jednak blado na tle podsumowania z Hiszpanii. Kontrole tamtejszych służb przyniosły do budżetu blisko 88 mln euro w mandatach. Zachodnie inspekcje goni polski GITD, który w tym samym czasie wystawił mandaty za ponad 53 mln zł (około 11,4 mln euro).

Wystawili mandaty dla kierowców ciężarówek za prawie 90 mln euro
Fot. Guardia Civil

BAG co miesiąc prowadzi akcję kontroli skupiając się np. na egzekwowaniu przepisów dotyczących kabotażu, czy regulujących tygodniowy okres odpoczynku, bądź sprawdzając stan techniczny ciężarówek. Oto zestawienie zeszłorocznych kontroli zrealizowanych przez BAG oraz łącznej kwoty mandatów, jakie urzędnicy wystawili za stwierdzone naruszenia.

Kwota mandatów Liczba skontrolowanych pojazdów
Styczeń 74 662 euro 1428
Luty 76 588 euro 945
Marzec 85 145 euro 1296
Kwiecień 106 957 euro 1114
Maj 153,620 euro 1418
Czerwiec 143 238 euro 1672
Lipiec 145 960 euro 1475
Sierpień 121 852 euro 1531
Wrzesień 128 794 euro 2083
Październik 84 443,50 euro 1669
Listopad 109 220 euro 1098
Grudzień 74 969 euro 1497
Łącznie 1 305 457,50 euro 17226

Z danych udostępnionych przez BAG wynika, że w ubiegłym roku inspektorzy sprawdzili przeszło 17 tys. ciężarówek i wystawili mandaty na łączną kwotę ponad 1,3 mln euro.

Najwyższa miesięczna kwota grzywien przypada na maj, choć najwięcej pojazdów BAG skontrolował we wrześniu.

Grube miliony w Hiszpanii

Choć 1,3 mln euro w grzywnach może się wydawać stosunkowo dużą kwotą, to wyniki kontroli ciężarówek zdecydowanie przyćmiewają owoce pracy BAG-u. Hiszpanie przeprowadzili w porównaniu z Niemcami znacznie więcej kontroli.

Według danych hiszpańskiego stowarzyszenia branżowego Fenadismer w 2021 r. podczas działań realizowanych w ramach Planu Inspekcji Transportu Towarowego wystawiono łącznie 152 438 mandatów. To o 20 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy na kierowców ciężarówek i przewoźników nałożono łącznie 115 995 grzywien.

Zeszłoroczne mandaty wyniosły łącznie 88 mln euro, podczas gdy w 2020 r. kwota ta opiewała na 74 mln euro. Jednak rekord hiszpańskie służby kontrolne osiągnęły w 2019 r., gdy łączny wpływ do budżetu z kar dla branży transportu towarów wyniósł 91 mln euro.

Najczęstsze naruszenia dotyczą czasu jazdy i odpoczynku. W 2021 r. zarejestrowano ich w sumie 64 031. Rok wcześniej było ich znacznie mniej, bo 43 519. Z danych władz hiszpańskich wynika również, że wśród zagranicznych przewoźników najczęściej wykroczeń dopuszczali się kierowcy ciężarówek z Bułgarii, Rumunii i Polski.

W Polsce – największy problem z czasem pracy

Tymczasem polski Główny Inspektorat Transportu Drogowego w całym zeszłym roku wystawił mandaty na łączną sumę niemal 53,4 mln zł. Przeprowadzono 158 895 kontroli drogowych i skontrolowano 163 402 kierowców.

Największy wpływ do budżetu był z tytułu złamania przepisów związanych z podmiotem prowadzącym działalność transportową. Mowa na przykład o warunkach wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, przepisach dotyczących przewozu odpadów oraz wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych i kabotażowych (załącznik 3. ustawy o transporcie drogowym).

Suma nałożonych kar z tytułu decyzji administracyjnych na podstawie ww. przepisów wyniosła ponad 39 mln zł – poinformował GITD redakcję Trans.INFO.

Poza wystawieniem mandatów, inspektorzy zatrzymali również 10 626 dowodów rejestracyjnych.

Najwięcej spośród odnotowanych przez GITD naruszeń dotyczyło nieprzestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków (50,86 proc, 51 336 szt.).

Dalszych 34 924 naruszeń (34,60 proc. całości) związanych było z nieprawidłowym używaniem urządzeń rejestrujących, kolejnych 7 680 (7,61 proc.) stanowiły naruszenia związane z wymogami dotyczącymi posiadania wymaganych licencji, zaświadczeń o wykonywaniu przewozów niezarobkowych lub dokumentacji kierowców – podaje Wydział Komunikacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

5 625 (5,57 proc.) naruszeń było związanych ze stanem technicznym, zaś tylko 523 (0,52 proc.) – z przekroczeniem dmc oraz dopuszczalnych wymiarów pojazdu lub ładunku.

Współpraca: Sabina Koll, Dorota Ziemkowska

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)