Elektroniczna wymiana danych między Maspex a PEKAES

Elektroniczna wymiana danych między Maspex a PEKAES

Firma Maspex wdrożyła komunikaty GS1 XML, które pozwolą przyspieszyć procesy transportowe, wyeliminować ewentualne błędy oraz obniżyć koszty wymiany informacji.

Zalety implementacji odczuwalne są zarówno dla producenta, jak i jego operatora logistycznego – firmy PEKAES.

Z projektem standaryzującym proces wymiany danych pomiędzy systemami operacyjnymi firmy zlecającej oraz usługodawcy wiązano od początku duże oczekiwania. W efekcie zastosowania standardowego rozwiązania komunikacji GS1 XML w przyszłości znacznie przyspieszona zostanie integracja z potencjalnymi dostawcami usług oraz ograniczone koszty w postaci utrzymywania serwisu różnych dotychczasowo stosowanych rozwiązań.

Korzyści z wprowadzenia GS1 XML:

– skrócenie integracji systemów między partnerami biznesowymi

– obniżenie kosztów projektów EDI (elektronicznej wymiany dokumentów)

– zwiększenie przejrzystości transakcji elektronicznych

– przyspieszenie obsługi błędów związanych z nieprawidłowymi danymi w komunikatach transportowych

Projekt realizowany przy aktywnym wsparciu GS1 Polska, pozwolił wdrożyć standard komunikacji, przy jednoczesnym usprawnieniu procedury obsługi zleceń. Dodatkowo wypracowane rozwiązania i dokumentacja będą niewątpliwie pomocne przy kolejnych projektach. Oferowanie integracji systemowych zgodnych z normami GS1 przyczynia się do skrócenia jej czasu i obniżenia kosztów, co będzie stanowiło wartość dodaną dla wszystkich klientów.

Więcej informacji na temat wdrożenia GS1 XML w firmie Maspex.

Fot. PEKAES

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty