TransInfo

Masz problem z niezapłaconymi fakturami?

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Przewoźnicy jak i przedsiębiorcy z innych branż na długo przed spowolnieniem gospodarczym 2020 roku zmagali się z opóźnieniami w płatnościach. Nieuczciwi przedsiębiorcy zmuszają kontrahentów do finansowania ich działalności przez zamierzone odwlekanie płatności. Dziś eksperci są zgodni, że mimo zakrojonej na szeroką skalę pomocy rządowej wielu przedsiębiorców nie przetrwa przeciągającej się stagnacji gospodarczej. Jesteśmy w momencie, w której w szczególności trzeba dbać o rozrachunki w firmie i nieustępliwie domagać się terminowej zapłaty za usługi.

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS od lat aktywnie współdziała z firmami transportowymi, w ramach szeroko rozumianej obsługi prawnej i administracyjnej, prowadzi postępowania windykacyjne w Polsce i Zagranicą. Wieloletnia obecność Kancelarii na rynku międzynarodowych usług prawniczych zaowocowała współpracą z prawnikami z większości krajów europejski takich jak: Niemcy, Francji, Portugalia, Hiszpania, Włochy Węgry, Czechy i inne.

Firmy, które przekazały Kancelarii Transportowej LEGALTRANS obsługę wierzytelności zaobserwowały znaczącą poprawą płynności finansowej, która uchroni przedsiębiorcę przed niewypłacalnością.

Należy pamiętać, iż opóźniający się z płatnościami kontrahent, jest obowiązany uregulować nie tylko należność główną wskazaną na fakturze lecz również odsetki ustawowe w transakcjach handlowych, oraz tak zwane koszty windykacji. Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych aktualna nazwa ustawy to o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Istotna zmiana nastąpiła w wysokości rekompensaty przysługującej wierzycielowi, przed nowelizacją rekompensat wynosiła 40,00 euro niezależnie od kowoty, aktualnie wysokość rekompensaty jest uzależniona od wysokości zaległości i wynosi: 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych; 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych; 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Wskazane kwoty należy przeliczyć na złotówki przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Nowe stawki obowiązują do transakcji zawartych od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Według ekspertów z Kancelarii czynności windykacyjne powinny zmierzać do złożenie pozwu

Prowadzenie przedłużających się czynności przedsądowych takich jak wielokrotne wysyłanie pism lub prowadzenie telefonicznych negocjacji umożliwia dłużnikowi ukrycie majątku lub ogłoszenie upadłości.

Należy pamiętać, że jedynym organem uprawnionym do prowadzenia „przymusowej windykacji” jest komornik sądowy, żadna firma windykacyjna nie ma uprawnień do zajęcia majątku ruchomego, nieruchomego, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności lub instrumentów finansowych. Zajęcie rzeczy przez komornika sądowego jest silnie ingerującym w prawo własność sposobem egzekucji, lecz często stanowi jedyny skuteczny sposobem wyegzekwowania należności.

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS, aby wesprzeć czytelników portalu w czasie pandemii uruchomiła darmowe doradztwo telefoniczne w zakresie postępowania o odzyskiwania należności.

Czekamy na Państwa pytania pod numerem telefonu 791 694 777.

Zapraszamy na stronę www.kt-legaltrans.pl

Tagi