Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Od 3 lutego 2019 r. kierowcy będą mieli nowy obowiązek związany z opłatami drogowymi na Węgrzech. Do systemu HU-GO trzeba będzie wprowadzić dane pojazdu.

Celem zmian jest prawidłowe ustawienie klasy emisyjnej pojazdu oraz unowocześnienie przebiegu kontroli danych – informuje zarządca systemu HU-GO. To również pierwszy etap programu rozwojowego systemu, który pozwoli na wychwycenie nieprawidłowo podanych klas emisji pojazdów oraz ułatwi skuteczniejsze kontrole.

Najpierw pojawi się klasa emisyjna pojazdów w jednolitej i zweryfikowanej bazie danych. Później nastąpi wdrożenie automatycznego i elektronicznego ustawiania klas emisji oraz ich sprawdzanie w miejscu wyznaczonym do kontroli opłat drogowych.

Nowy obowiązek

Jak informuje zarządca węgierskiego systemu opłat, od grudnia zeszłego roku użytkownik może wprowadzić na stronie HU-GO.hu dane rejestracyjne pojazdu (marka i model, rok produkcji, numer podwozia, skan dowodu rejestracyjnego). Natomiast od 3 lutego 2019 r. będzie to obowiązkowe dla użytkowników z zagranicy, którzy rejestrują pojazd w systemie lub modyfikują dane zarejestrowanego już pojazdu.

Informacje wymagane w trakcie wprowadzania danych mają na celu zweryfikowanie prawidłowości podanej klasy emisyjnej pojazdu.

Szkolenie Katowice 2019

Intensywne kontrole

Po weryfikacji tych danych najprawdopodobniej już w drugiej połowie 2019 r. na Węgrzech ruszą intensywniejsze kontrole poprawności podanej klasy emisyjnej pojazdów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo zadeklarowanej klasy emisyjnej, oprócz naliczenia kary pieniężnej, system HU-GO – informując o tym klienta – dokona automatycznej korekty. Natomiast na klientów, którzy nie wprowadzili danych pojazdu, nałożona zostanie opłata za ciężarówki najgorszej klasy emisyjnej. Opłata w tej wysokości będzie naliczana za pojazd do momentu wprowadzenia danych.

Obowiązek uiszczania opłaty w HU-GO dotyczy pojazdów ciężarowych, ciągników – włącznie z ciągnikami siodłowymi, oraz zespołów powyższych pojazdów z przyczepami i półprzyczepami, o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 t. W systemie są trzy kategorie według ilości osi w pojeździe (J2, J3, J4).

Fot. Bartosz Wawryszuk

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu