Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Czasem zdarza się i tak, że nasze wynagrodzenie nie wpływa nam w należnej wysokości- może to być niedopłata, jak i zarówno nadpłata.
Co w takim przypadku, jakie są tego skutki i jak sobie z tym radzić?

 

Istotą stosunku pracy po stronie pracownika jest wykonywanie pracy, a po stronie pracodawcy – zapłata za nią (art. 22 § 1 k.p.).

Podstawową zasadą dla pracownika, jest oczywiście wykonywanie powierzonych zadań, za które otrzymuje wynagrodzenie. Za okres nie wykonywania pracy przysługuje mu ono tylko, jeżeli przepisy przewidują wypłatę pensji (art. 80 k.p.). Co więcej, pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę (art. 84 k.p.). Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast wyliczenie i wypłata wynagrodzenia.
Sposób i miejsce wypłaty wynagrodzenia powinno zostać określone w regulaminie pracy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia tego dokumentu – w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.).

Określenie terminu wypłaty wynagrodzenia jest o tyle istotne, o ile daje pracownikowi informację, od kiedy ma on roszczenie do pracodawcy o wypłatę świadczenia. Jeżeli więc pracodawca przyjął, że wynagrodzenie jest wypłacane 10. następnego miesiąca przyjmuje się, że 10. pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie w gotówce lub mieć określoną sumę na koncie. W przypadku wypłaty na konto data ta nie może być terminem wykonania przelewu przez pracodawcę.

Może zdarzyć się tak, że w wyniku nieumyślnego bądź umyślnego działania pracodawcy pracownik otrzyma wynagrodzenie w kwocie niższej niż powinien. W takiej sytuacji pracodawca powinien jak najszybciej uzupełnić brakującą część. Skutkiem braku działania będzie nie tylko obowiązek wypłaty odsetek za zwłokę, ale także możliwość rozwiązania przez pracownika umowy bez wypowiedzenia. Podwładny może żądać także wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a gdy umowa została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy – za 2 tygodnie (art. 55 § 11 k.p.).

Ponadto w razie kontroli PIP pracodawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł (art. 282 § 1pkt 1 k.p.).

 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/artykuly/393826,skutki_nadplaty_i_niedoplaty_wynagrodzenia.html

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu