Branżowy startup NavAlgo – zobacz, jak dzięki technologii eliminuje wąskie gardła w logistyce

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Branżowy startup NavAlgo – zobacz, jak dzięki technologii eliminuje wąskie gardła w logistyce

Lista innowacyjnych firm – startupów, które funkcjonują w logistyce i transporcie rośnie. Specjalnością NavAlgo jest optymalizacja przepływów i procesów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

NavAlgo to istniejący od dwóch lat startup z grupy R&D (z ang. research and development; działalność naukowa lub techniczna budująca “pomosty” między nauką a przemysłem). Tworzy zintegrowane rozwiązania inteligentnej alokacji zasobów w logistyce. Dostarcza algorytmy i opracowuje wewnętrzną sztuczną inteligencję, aby zoptymalizować operacje biznesowe w zakresie logistyki.

Rozwiązania adresowane są do wielu elementów łańcucha dostaw. W handlu detalicznym prognozują popyt i pomagają automatycznie i dynamicznie optymalizować zakupy i dystrybucję po to, aby osiągnąć zakładany poziom sprzedaży. W transporcie pomagają w prognozowaniu ETA (ang. estimated/expected time of arrival), a zatem czasu dostawy dla przesyłek, poprawiając przejrzystość procesu i przewidywalność łańcucha dostaw. W dystrybucji, NavAlgo może pomóc zoptymalizować trasy po to, aby z jednej strony skrócić czas działania, a z drugiej zmniejszyć zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla.

W praktyce NavAlgo stawia sobie zatem na cel tworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb inteligentnej alokacji zasobów w logistyce. Tworzy metody pozwalające całościowo prognozować popyt, nawigację, planować przepływy czy zarządzać zapasami. Pomaga w działalności firmy bez względu na to, czy wprowadza ona nowe rozwiązanie, optymalizuje istniejący proces lub produkt, czy też wkracza na zupełnie nowy obszar rynku. Proces obejmuje wszystkie etapy, od koncepcji po bieżące utrzymanie. Pomaga też pozyskiwać ekspertów, którzy po odpowiednim przeszkoleniu będą mogli w przyszłości realizować i rozwijać dany projekt.

Twórcy startupu podkreślają, że rozwiązania są “szyte na miarę”, a ich ostateczny kształt zależy od preferencji klientów. W pierwszym kroku niezbędne jest zidentyfikowanie potrzeb klienta, obszarów jego potencjalnego rozwoju. To na tej bazie można dokładnie zdefiniować zadanie, biorąc rzecz jasna pod uwagę określone uwarunkowania branżowe i biznesowe. Interdyscyplinarni eksperci, w tym aktywni naukowcy, wybierają najbardziej odpowiednie dane i proponują podejścia najlepiej dostosowane do potrzeb konkretnego użytkownika.

Staramy się, aby nasze rozwiązania były proste i funkcjonalne, wiedząc z doświadczenia, że to się opłaca. Liczy się tutaj jakość funkcjonalna i strukturalna. Szczególną uwagę zwraca się na każdą “małą decyzję”, od logiki biznesowej po implementację kodu źródłowego – podkreślają w NavAlgo.

Wszystko odbywa się etapowo. Programiści, w towarzystwie zespołu ekspertów, wdrażają rozwiązanie. Budują produkt końcowy, czy też jego prototyp. Wśród narzędzi, które NavAlgo używa do rozwiązania konkretnego problemu jest przede wszystkim gruntowna analiza danych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zrozumienie niuansów konkretnego łańcucha dostaw, zoptymalizowanie logistyki, czy zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa infrastrukturze, pomocne okazują się być specjalnie stworzone do tego rodzaju zadań algorytmy.

Opracowuje się zatem odpowiednie modele po to, by opisać możliwe, przyszłe scenariusze. Po to aby dokonywać modelowania predykcyjnego (analityka predykcyjna oznacza wykorzystanie danych i algorytmów statystycznych po to, aby na bazie tych informacji historycznych określić prawdopodobieństwo przyszłych wyników) niezbędne są analizy danych rzeczywistych, jak również zmiennych losowych (procesy stochastyczne). Specjaliści startupa są w stanie przeprowadzić właśnie tego rodzaju analizę danych specyficznych dla logistyki. W istocie chodzi o rzeczywiste przekształcenie branży z podejmowania decyzji przez człowieka w proces decyzyjny oparty na danych. A tych jest mnóstwo.

Finalnie, głównym celem jest eliminowanie “wąskich gardeł” wydajności

Pomaga temu zastosowanie badań operacyjnych, ale też… przetwarzania rozproszonego. – Uważamy, że musimy wyjść poza systemy skoncentrowane na platformie w kierunku świadomej logiki przepływów informacji w czasie rzeczywistym i związków przyczynowych – podkreślają eksperci z NavAlgo.

Rozwiązania są wdrażane w preferowanym przez użytkownika środowisku. Maksymalnie wykorzystują już istniejące dane, niejako “weryfikując” te niepewne, fragmentaryczne, a także eliminując błędne lub uzupełniając brakujące.

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
0 Komentarzy
Gość