Niemcy wprowadzają ułatwienia dla transportów na Ukrainę. Zwolnienie z myta, zniesienie zakazów ruchu
Fot. Toll Collect

Niemcy wprowadzają ułatwienia dla transportów na Ukrainę. Zwolnienie z myta, zniesienie zakazów ruchu

Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) informuje o rozluźnieniach dla transportu pomocy humanitarnej na Ukrainę. Ciężarówki realizujące takie przewozy są w Niemczech zwolnione z opłat, a ich kierowcy podlegają poluzowaniu przepisów o czasie pracy i odpoczynku. Niektóre landy zniosły też świąteczne i niedzielne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych. BAG udziela też praktycznych wskazówek.

Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) informuje o rozluźnieniach dla transportu pomocy humanitarnej na Ukrainę. Ciężarówki realizujące takie przewozy są w Niemczech zwolnione z opłat, a ich kierowcy podlegają poluzowaniu przepisów o czasie pracy i odpoczynku. Niektóre landy zniosły też świąteczne i niedzielne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych. BAG udziela też praktycznych wskazówek.

Niemcy wprowadzają ułatwienia dla transportów na Ukrainę. Zwolnienie z myta, zniesienie zakazów ruchu
Fot. Toll Collect

Jeśli wybieracie się trasę na Ukrainę, pamiętajcie o zabraniu ze sobą ważnych dokumentów. Zaleca się również zabranie ze sobą gotówki, jeśli to możliwe w walutach obcych, takich jak euro lub dolary amerykańskie” – radzi BAG. “Załaduj pojazd i weź ze sobą wystarczającą ilość wody pitnej oraz zapasów, a także jeden lub więcej kanistrów z paliwem” – dodaje urząd.

Należy pamiętać, że sieć komórkowa i zasilanie mogą ulec awarii w krótkim czasie i bez ostrzeżenia. Dlatego niemieccy urzędnicy radzą też by zabrać ze sobą wydrukowane mapy, powerbank, latarki oraz baterii.

Zwolnienie z myta 

Od pojazdów ciężarowych używanych do transportu pomocy humanitarnej dla Ukrainy (żywności, odzieży, koców itp.) w Niemczech nie pobiera się opłat drogowych – informuje BAG. Należy jednak spełnić kilka warunków.

Przejazdy zwolnione z opłat

– Konkretny transport towarów pomocy humanitarnej do punktu przyjmowania/odbioru/dystrybucji w Niemczech i za granicą oraz związany z tym transportem powrót pojazdu do normalnego miejsca eksploatacji. Puste palety lub kontenery, które były potrzebne do transportu towarów pomocowych, można zwrócić bezpłatnie.

Opłatom drogowym podlegają:

– wyjazdy przygotowawcze poprzedzające transport pomocy humanitarnej, m.in. do zbierania pomocy humanitarnej,

– dojazd do punktu załadunku i

– podróż powrotna, jeśli pojazd przewozi towary handlowe lub jest w inny sposób wykorzystywany do celów transportowych niezwiązanych z transportem towarów pomocowych.

Jakie dowody są wymagane?

Warunek, że towary są pomocą humanitarną, musi zostać udowodniony. Jako dowód uznaje się listę ze szczegółami sporządzoną przez organizację pomocową lub prywatną inicjatywę pomocową, na której zawarte zostały następujące informacje:

– organizacja pomocowa/kampania pomocy prywatnej (adres, osoba kontaktowa),

– załadowana pomoc humanitarna wraz z ilością (liczba toreb z odzieżą,

kartony, palety itp.),

– punkt załadunku i

– punkt odbioru/dystrybucji (adres, osoba kontaktowa) oraz

– pojazd używany do transportu (numery rejestracyjne, właściciel).

Listę tę należy przedstawić w przypadku kontroli. Taka lista jest również wymagana do zwolnienia z opłat transportów pomocy humanitarnej w przypadku tymczasowej rejestracji w firmie Toll Collect GmbH. 

W przypadku przewozów za granicę jako dowód można przedstawić zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty importowe i eksportowe wymagane do przewozu towarów ulgowych do danego kraju.

Pojazdy uprzywilejowane powinny mieć za przednią szybą kartkę z napisem „Transport pomocy humanitarnej” (Hilfstransport).

W przypadku przewozów za granicę jako dowód można wykorzystać certyfikaty, zezwolenia oraz dokumenty importowe i eksportowe, które są wymagane do przewozu towarów z pomocą do danego kraju. 

Urządzenia pokładowe do automatycznego poboru opłat w pojazdach uprzywilejowanych powinny być wyłączone w przypadku transportu pomocy humanitarnej zwolnionej z opłat. Można to zrobić za pomocą TC-OBU – wyjaśnia BAG.

Dalsze szczegółowe informacje znajdziecie w ulotce opublikowanej przez BAG.

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w niedziele i święta

Niemieckie Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu (BMVI) zwróciło się wczoraj do landów o rozluźnienie zakazu prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta. Odstępstwa powinny dotyczyć przewozów w kierunku granicy z Ukrainą w ramach bezpośredniego lub pośredniego wsparcia pomocy ludności ukraińskiej (w tym pustych przebiegów, które są natychmiast konieczne). Do tej pory poluzowania wprowadziły dwa landy – Dolna Saksonia (do 26 czerwca) i Badenia-Wirtembergia (do 30 czerwca).

Czasy jazdy i odpoczynku 

Zgodnie z Art. 3  d) odpowiedniego Rozporządzenia UE (WE) nr 561/2006 pojazdy wykorzystywane do niekomercyjnego transportu pomocy humanitarnej – używane w sytuacjach kryzysowych lub akcjach ratowniczych są wyłączone ze stosowania zasad dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku – informuje BAG. Wszystkie powyższe wymagania dotyczące wyjątku muszą być jednak spełnione. 

Transport leków

Ponadto art. 1 ust. 5 e) Rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 stanowi, że przewóz leków, wyrobów medycznych i sprzętu oraz innych towarów przeznaczonych do udzielenia pomocy w nagłych przypadkach (w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych) oraz w związku z tym realizowane puste przejazdy nie wymagają licencji wspólnotowej i są zwolnione z wymogu posiadania zezwolenia na transport – przypomina BAG.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze