Niemiecki resort transportu rozluźnia kontrole kabotażu

Niemiecki resort transportu rozluźnia kontrole kabotażu

Niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) w związku z pandemią koronawirusa wydało zalecenie, zgodnie z którym służby kontrolne mają odstąpić od ścigania i karania naruszeń przepisów regulujących kabotaż.

Organy odpowiedzialne za sprawdzanie i karanie przestępstw administracyjnych w dziedzinie transportu drogowego towarów proszone są o powstrzymanie się od ścigania i karania naruszeń prawa transportu drogowego, wymogu uzyskania zezwolenia i przepisów dotyczących kabotażu do 30 września 2020” – czytamy w piśmie skierowanym przez Tamarę Zieschang, sekretarz stanu BMVI, do odpowiednich organów w Niemczech.

Powyższe wytyczne dotyczą jednak wyłącznie przewozów

– produktów codziennego użytku (w szczególności żywności i pasz),  między miejscami produkcji, magazynowania i sprzedaży;

– artykułów do ​​opieki medycznej, a także do powstrzymywania i kontrolowania pandemii SARS-CoV-2 (w szczególności produktów do badań, sprzętu ochronnego zabezpieczającego przed infekcją, środków dezynfekujących, itp.),

– paliwa.

Zobacz pismo w tej sprawie od niemieckiego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej

Jak na razie do wytycznych zastosowały się władze Dolnej Saksonii.

Fot. Twitter.com/polizISTmensch

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty