Strona główna

/

menu:forwarders

/

Novalife i LSC: na drodze do zdo...

Novalife i LSC: na drodze do zdobycia pozycji lidera w dostarczaniu wykwalifikowanych pracowników na międzynarodowy rynek logistyczny w 2024 roku
Foto: Novalife

Novalife i LSC: na drodze do zdobycia pozycji lidera w dostarczaniu wykwalifikowanych pracowników na międzynarodowy rynek logistyczny w 2024 roku

Globalna branża logistyczna stanowi kręgosłup międzynarodowego handlu, zapewniając płynny przepływ towarów przez granice. Kluczowym elementem tej skomplikowanej maszynerii jest sektor transportu ciężarowego, odpowiedzialny za sprawne i niezawodne przewożenie towarów. Dostrzegając kluczową rolę wykwalifikowanych kierowców ciężarówek w tym procesie, Novalife, wiodąca firma rekrutująca truckerów, nawiązała przełomową współpracę z Radą Kompetencji Zawodowych Sektora Logistycznego (LSC, Logistics Sector Skill Council). Celem współpracy jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych kierowców ciężarówek i podniesienie standardów międzynarodowej branży logistycznej.

Globalna branża logistyczna stanowi kręgosłup międzynarodowego handlu, zapewniając płynny przepływ towarów przez granice. Kluczowym elementem tej skomplikowanej maszynerii jest sektor transportu ciężarowego, odpowiedzialny za sprawne i niezawodne przewożenie towarów. Dostrzegając kluczową rolę wykwalifikowanych kierowców ciężarówek w tym procesie, Novalife, wiodąca firma rekrutująca truckerów, nawiązała przełomową współpracę z Radą Kompetencji Zawodowych Sektora Logistycznego (LSC, Logistics Sector Skill Council). Celem współpracy jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych kierowców ciężarówek i podniesienie standardów międzynarodowej branży logistycznej.

Novalife i LSC: na drodze do zdobycia pozycji lidera w dostarczaniu wykwalifikowanych pracowników na międzynarodowy rynek logistyczny w 2024 roku
Foto: Novalife

 Nasza współpraca przyniesie korzyści nie tylko kierowcom, ale także całemu sektorowi logistyki, który stanie się bardziej konkurencyjny i wiarygodny na rynku międzynarodowym „– podkreśla dyrektor generalny Novalife, Monal Sachdeva.

 

– To partnerstwo pozwoli nam uporać się z niedoborem kierowców zawodowych. Wiemy, że logistyka stanowi podporę każdej firmy, a kierowcy zawodowi są jej kluczowym elementem – dodaje dyrektor generalny LSC, Ravikanth Yamarthy.

W dynamicznym świecie logistyki, gdzie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych kierowców ciężarówek osiąga rekordowe poziomy, sprawny przepływ towarów zależy nie tylko od umiejętności kierowców, ale także od ich znajomości międzynarodowych przepisów drogowych, zasad bezpieczeństwa i umiejętności dostosowania się do zmieniającej się branży. LSC, jako kluczowy gracz w ekosystemie kształcenia umiejętności, rozumie naglącą potrzebę podnoszenia kwalifikacji kierowców i przekwalifikowywania pracowników.

Novalife wnosi do współpracy rozległą wiedzę branżową i doświadczenie w rekrutacji truckerów. Firma jest znana z identyfikacji i odpowiedniego doboru wykwalifikowanych kierowców, którzy spełniają nie tylko wymagania techniczne, ale także rozumieją niuanse międzynarodowej logistyki. Dzięki kompleksowemu procesowi rekrutacji Novalife, kierowcy doskonale radzą sobie nie tylko za kierownicą, ale także przestrzegają przepisów, zasad bezpieczeństwa i posiadają umiejętności z zakresu obsługi klienta.

novalife

Kluczowe korzyści partnerstwa LSC-Novalife

LSC przy wsparciu Novalife zaprojektuje i wdroży specjalistyczne programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb międzynarodowej branży logistycznej. Programy te będą obejmować umiejętności jazdy, obsługi klienta, znajomość globalnych przepisów oraz dokumentacji transgranicznej.

Współpraca ta umożliwi także opracowanie branżowo uznawanych certyfikatów potwierdzających kompetencje kierowców w radzeniu sobie z wyzwaniami międzynarodowej logistyki, co wzmocni ich wiarygodność na rynku pracy i stanowić będzie ustandaryzowany punkt odniesienia dla pracodawców.

Dzięki doświadczeniu Novalife w zakresie rekrutacji, przeszkoleni w ramach programów LSC kierowcy nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy w międzynarodowym sektorze logistycznym, co będzie korzystne zarówno dla nich samych, dając im możliwości rozwoju kariery, jak i przyczyni się do rozwiązania problemu niedoboru pracowników w sektorze.

Współpraca ta pozwoli również na wykorzystanie technologii w celu ulepszenia metodologii szkoleń i procesów rekrutacyjnych, co obejmuje zastosowanie technologii symulacyjnych na potrzeby szkoleń praktycznych i analityki opartej na danych w celu identyfikacji kandydatów odpowiadającym zmieniającym się potrzebom branży.

Ponieważ branża logistyczna jest dynamiczna, partnerzy kładą nacisk na ciągłe uczenie się i rozwój. Kierowcy będą mieli dostęp do nowych modułów szkoleniowych i aktualizacji, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami branżowymi, technologiami i zmianami regulacyjnymi.

Jak współpraca LSC i Novalife może zrewolucjonizować rekrutację truckerów na arenie międzynarodowej

Novalife i LSC dążą do zrewolucjonizowania procesu rekrutacji kierowców ciężarówek na skalę międzynarodową, oferując wszechstronny program szkoleniowy. Jego celem jest przygotowanie kierowców do stawienia czoła unikalnym wyzwaniom związanym z pracą w różnych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Inicjatywa ta wynika ze świadomości trudności, z jakimi kierowcy często borykają się podczas adaptacji do nowych warunków jazdy, środowiska kulturowego oraz przepisów.

Praca za granicą może stanowić wyzwanie dla kierowców, dotychczas zatrudnionych głównie w swoich rodzimych krajach. Właśnie na tym aspekcie koncentruje się współpraca Novalife z LSC, oferująca systematyczny program mający na celu zniwelowanie różnic kompetencyjnych między lokalnymi a zagranicznymi specjalistami.

Warunki drogowe i jazdy w Europie istotnie różnią się od tych w innych częściach świata. Dzięki programowi Novalife kierowcy nie tylko zaznajomią się z nowymi warunkami pracy, ale również zostaną przeszkoleni w zakresie jazdy lewostronnej, będącej ważnym aspektem europejskich sieci drogowych.

novalife

Główne elementy oferty:

1. Program szkoleniowy dostosowany do Europy

Centralnym elementem partnerstwa jest specjalistyczny program szkoleniowy, który wyposaża uczestników w umiejętności i wiedzę niezbędne do swobodnego wejścia na europejski rynek transportu ciężarowego. Obejmuje on szkolenie w zakresie Kodu 95, korzystania z tachografów oraz praktyczne wykorzystanie symulatorów jazdy prawostronnej – kluczowego elementu dla osób z krajów, gdzie obowiązuje jazda lewostronna.

2. Zaznajomienie się z kulturą i przepisami

Program wykracza poza aspekty techniczne, uwzględniając trudności, z jakimi kierowcy borykają się przy dostosowaniu do nowej kultury i przepisów. Zawiera on więc moduły dostarczające informacji o standardach branżowych, wymaganiach w zakresie zgodności z przepisami oraz europejskich zasadach etykiety drogowej. To holistyczne podejście gwarantuje, że kierowcy zyskają biegłość nie tylko w obsłudze pojazdów, ale również świadomość szerszych aspektów swojej pracy.

3. Mentoring i wsparcie

LSC i Novalife rozumieją, jak trudna może być adaptacja do nowego środowiska. Dlatego cykl szkoleń obejmuje również programy mentoringu i ciągłego wsparcia, mające na celu wsparcie kierowców w przezwyciężaniu trudności i osiąganiu sukcesów w nowym zawodzie.

4. Programy rozwoju umiejętności

Hinduscy kierowcy ciężarówek otrzymają specjalistyczne szkolenie od LSC, znanej z tworzenia inicjatyw rozwoju umiejętności związanych z branżą, opracowane przy wsparciu Novalife. Celem tych programów jest dostosowanie umiejętności kierowców do globalnych standardów wymaganych w europejskim sektorze logistycznym.

5. Certyfikacja i uznawanie kwalifikacji

Kluczowym atutem partnerstwa jest to, że po ukończeniu programu szkoleniowego kierowcy otrzymają globalnie uznawane certyfikaty potwierdzone przez LSC, co zwiększy ich atrakcyjność na rynku europejskim.

Podsumowanie:

Współpraca między Novalife a LSC stanowi istotny krok naprzód w rozwiązywaniu problemu niedoboru pracowników w międzynarodowym przemyśle logistycznym. Łącząc zaangażowanie LSC w rozwijanie umiejętności z kompetencjami Novalife w rekrutacji kierowców ciężarówek, inicjatywa ta ma na celu podniesienie standardów pracowniczych w sektorze drogowego transportu ciężarowego. Wobec dynamicznego rozwoju branży, współpraca ta symbolizuje innowację, pozwalając kierowcom, będący siłą napędową międzynarodowego handlu, stać się wykwalifikowanymi profesjonalistami, przyczyniającymi się do efektywności i niezawodności globalnej sieci logistycznej.

Najpopularniejsze
Najpopularniejsze