Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Szykują się szczegółowe zmiany w ustawie dotyczącej prawa o ruchu drogowym. Ustawodawca ma wprowadzić nową definicję pojazdu nienormatywnego.

 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Określone zostały nie tylko rodzaje zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, ale i kompetencje organów uprawnionych oraz pojazdy zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia.
Nowa definicja pojazdu nienormatywnego, brzmi w następująco:

„35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;
35b) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego – decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ, uprawniająca do ruchu po drogach publicznych;”.

 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://www.truck-business.pl/aktualnosc.php?id=626

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu