Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zawarło Porozumienie z Krajową Administracją Skarbową. Dostosowano w nim wysokość maksymalnej kwoty zabezpieczenia od karnetu TIR do unijnych przepisów.

W ostatnich dniach zawarte zostało nowe Porozumienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Zgodnie z nim ZMPD jest upoważnione do wydawania karnetów TIR i występowania w charakterze poręczyciela (zgodnie z art. 6 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR).

Zapisy zawartego 8 września br. Porozumienia dostosowano do zmienionych przepisów unijnych (rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2017/989), które weszły w życie 14 czerwca br. Przewidują one między innymi podwyższenie poziomu gwarancji TIR do 100 tys. EUR w krajach Unii Europejskiej.

Oznacza to, że stowarzyszenie poręczające (ZMPD) może stać się odpowiedzialne za zapłatę należności celno-podatkowych odnoszących się do towarów, których dotyczy operacja TIR, do maksymalnej wysokości 100 tys. EUR.

Kwoty gwarancyjne karnetu TIR w pozostałych krajach

Kwota gwarancyjna każdego karnetu TIR wynosi 100 tys. euro w krajach Unii Europejskiej a także w Armenii, Azerbejdżanie, Bośni i Hercegowinie, Iranie, Kirgistanie, Serbii i na Ukrainie. Natomiast w Rosji, Turcji, Kazachstanie, Macedonii, Mołdawii i na Białorusi zabezpieczenie to wynosi 60 tys. dolarów, a 50 tys.  w pozostałych państwach Stronach Konwencji TIR.

Co zrobić w przypadku utraty karnetu TIR?

W przypadku utraty karnetu TIR (kradzież, zagubienie, zniszczenie, zatrzymanie przez władze celne) należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do ZMPD na odpowiednim formularzu znajdującym się w Podręczniku dla Posiadaczy Karnetów TIR na str. 25.

Jeżeli utracony karnet jest niewykorzystany lub wykorzystany, ale niepotwierdzony przez władze celne w systemie elektronicznym, przewoźnik ma obowiązek złożenia dodatkowego zabezpieczenia finansowego na stosownym formularzu w wysokości równowartości 1 tys. dolarów na okres 27 miesięcy.

Odzyskany lub odnaleziony karnet TIR należy niezwłocznie zwrócić do ZMPD.

Zabronione jest wykorzystanie do przewozu towaru karnetu czystego, zgłoszonego jako utracony, ponieważ w systemie elektronicznym widnieje on jako unieważniony na obszarze wszystkich krajów, w których realizowana jest procedura TIR.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu