TransInfo

Nowe zasady odpoczynków już w sierpniu. Sprawdź, co zmienił dla kierowców i przewoźników Pakiet Mobilności

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Pakiet Mobilności budzi wiele kontrowersji, ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Dla kierowców zmiany w regulacjach są szansą na dużo lepsze warunki pracy. Przewoźnicy nie są zadowoleni ponieważ nowe regulacje wiążą się dla nich z nowymi kosztami. Jedni i drudzy muszą się jednak dostosować, ponieważ Pakiet Mobilności został opublikowany w ubiegły piątek. Pierwsze zmiany będą stosowane już za nieco ponad dwa tygodnie i dotyczą odpoczynków.

Pierwsze zmiany związane z Pakietem Mobilności zaczną obowiązywać już 20 sierpnia 2020 r. Wtedy przewoźnicy będą musieli zmierzyć się nowymi zasadami obowiązkowych odpoczynków. Praca kierowcy musi zostać zaplanowana tak, by mógł on odpoczywać poza kabiną, w warunkach pozwalających na regenerację, po której nie stwarzając zagrożenia ruszy w kolejną trasę.

Komisja Europejska, która zaproponowała powyższe zmiany w międzynarodowym prawie transportowym, za cel stawiała poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochronę warunków pracy kierowców, jak i zapobieganie zakłóceniom konkurencji wynikającym z nieprzestrzegania przepisów.

Nowe zasady odpoczynków

Od 20 sierpnia, kierowcy będą musieli odbywać odpoczynki trwające ponad 45 godzin poza kabiną. Przewoźnik zobowiązany będzie zapewnić kierowcy odpowiednie miejsce zakwaterowania z zapleczem sanitarnym. Na nim też ciąży obowiązek pokrycia kosztów. Miejsce, w którym kierowca odbierać będzie odpoczynek może sąsiadować z parkingiem.

Zaostrzono także zasady odbierania tygodniowych skróconych odpoczynków. Już od 20 sierpnia kierowca, który skorzysta z dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku pod rząd, po ich wykonaniu będzie miał prawo do odpoczynku tygodniowego regularnego wraz z odpowiednimi rekompensatami. Oznacza to, że musi on jednorazowo odebrać pozostałą część skróconego tygodniowego okresu odpoczynku. Rekompensata będzie odbierana przed upływem trzeciego tygodnia pracy, następującego bezpośrednio po tygodniu, w którym odbył się skrócony tygodniowy odpoczynek.

Przewoźnik, musi tak zorganizować pracę, aby kierowca mógł bez problemu wrócić do bazy, w celu wykorzystania należnych odpoczynków. Obowiązkowe będzie udokumentowanie takiego powrotu. Dowodem może być zapis z tachografów, planów pracy kierowcy lub inne dokumenty. Wglądu do nich mogą żądać organy kontroli.

Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu maksymalnie o dwie godziny

W sierpniu zmienią sią też zasady wydłużania czasu prowadzenia pojazdu. Kierowca będzie mógł przekroczyć dzienny i tygodniowy czasu prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania odpoczynku. Przed dodatkowymi godzinami jazdy będzie musiał wykonać przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut. Konieczne będzie wskazanie powodu dodatkowych godzin – odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju.

Każdy wydłużony okres pracy musi być kompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Wyjątki, w których kierowca będzie mógł wykorzystać przerwę lub odpoczynek w kabinie

Możliwość wykorzystywania odpoczynków w kabinie będą mieli jedynie kierowcy znajdujący się na promie lub w pociągu. Jest jednak warunek – w kabinie musi być do dyspozycji koja lub kuszetka. Inną sytuacją, w której przerwa w kabinie jest dopuszczalna, to kurs w załodze kilkuosobowej. Odpoczywający kierowca nie może być zaangażowany w pomoc prowadzącemu pojazd. Ta możliwość dotyczy jedynie przerw 45-minutowych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zmianach, które spowoduje Pakiet Mobilności – pobierz bezpłatny poradnik.

Fot. MAN

Tagi