Obsługa prawna systemu IMI – jak delegować kierowców od 2 lutego?

Obsługa prawna systemu IMI – jak delegować kierowców od 2 lutego?

Obsługa prawna systemu IMI – jak delegować kierowców od 2 lutego?

Pakiet Mobilności i ogrom zmian, jakie wprowadza, zaczną obowiązywać już za niecałe 2 tygodnie. Wciąż nie zakończyły się jeszcze prace nad krajową ustawą, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych. Branża transportowa oczekiwała na ewolucję, a niestety czeka ją pełna rewolucja w przepisach wspólnotowych.

Jednym z elementów nadchodzącej rewolucji jest platforma do delegowania pracowników w ramach IMI (ang. Internal Market Information System), za pomocą którego od 2 lutego 2022 r. muszą być zgłaszani wszyscy kierowcy w transporcie międzynarodowym objęci delegowaniem. Sam system funkcjonuje wprawdzie już od 2008 r., jednak teraz będzie rozszerzony o dodatkową funkcję, pozwalającą na dokonywanie zgłoszeń kierowców.

Czym jest platforma do delegowania pracowników w ramach IMI?

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym, w skrócie określany właśnie jako IMI, to narzędzie pozwalające na bezpieczną i wygodną wymianę informacji między organami administracji publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym państw członkowskich EOG, a także instytucjami samej Unii Europejskiej. Interfejs publiczny do systemu IMI został stworzony przez Komisję Europejską i przy wsparciu członków Wspólnoty. Podstawę jego działania stanowi rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Jego celem jest ułatwianie i zacieśnianie współpracy administracyjnej oraz niesienie wzajemnej pomocy pomiędzy organami członkowskimi na różnym szczeblu. To z kolei ma przełożyć się na poprawę funkcjonowania wspólnego rynku.

Czyli jak wskazuje zamysł utworzenia platformy do delegowania w ramach IMI – ma być ona ułatwieniem głównie dla organów kontrolnych podczas wykonywania przez nich pracy. Dla samych przewoźników powodować będzie dodatkowe formalności związane z rozszerzeniem obowiązku delegowania na wszystkie kraje członkowskie (również te kraje, które nie zamierzały wprowadzać wewnętrznych obostrzeń), a co za tym idzie, dodatkowe możliwości kontroli i sankcji za wykroczenia, uchybienia lub niedopełnienie formalności.

Jak wygląda delegowanie kierowców obecnie, a jak będzie wyglądać od 2 lutego?

Obecnie delegowanie kierowców w transporcie międzynarodowym nie ma jednolitego charakteru. Każde państwo wykorzystuje do tego zadania inną platformę, za pomocą której dokonuje odpowiednich zgłoszeń. Jest to na przykład MiLoG w Niemczech, SIPSI we Francji, czy ZKO3-T stosowany w Austrii.

Już od 2 lutego 2022 r. w związku z wprowadzeniem Pakietu Mobilności sposób zgłaszania kierowców delegowanych w transporcie międzynarodowym ulegnie całkowitej zmianie. Od tej daty do dokonywania zgłoszeń wszystkie państwa członkowskie UE będą wykorzystywać tylko jedną, wspólną platformę – interfejs publiczny do systemu IMI rozbudowany o moduł delegowania kierowców. Co ważne, platforma do delegowania IMI znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do zgłoszeń w tych państwach, w których do tej pory nie musieliśmy tego robić. Przykładem takiego kraju są Czechy.

Zgłoszenie delegowania kierowców

Korzystanie z platformy do delegowania w ramach IMI wymaga założenia i aktywowania konta wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych (m.in. nazwa firmy i jej siedziba, numer licencji, numer VAT). Konto zostanie przypisane do osoby, która je założyła. System pozwala jednak na dodanie, zaproszenie do jednego konta innego użytkownika. Wtedy też zyska on uprawnienia do m.in. dokonywania zgłoszeń w imieniu przewoźnika lub obsługi procesu kontroli drogowej danego kierowcy przez służby kontrolne danego państwa członkowskiego.

Do złożenia deklaracji niezbędne będą następujące dane:

  • Data rozpoczęcia i zakończenia delegacji wraz z państwem
  • Numer rejestracyjny pojazdu
  • Rodzaj wykonywanych usług (na przykład przewóz osób, rzeczy)
  • Dane kierowcy (imię, nazwisko, numer karty kierowcy, miejsce zamieszkania, dane z dokumentu tożsamości)
  • Informacje dotyczące firmy, która zatrudnia kierowcę (nazwa, siedziba, kraj rejestracji, numer VAT, licencja)
  • Dane kontaktowe osoby zarządzającej transportem

Każde zgłoszenie ma zostać również opatrzone własnym kodem QR, który umożliwi odpowiednim organom dostęp do wszystkich zawartych w zgłoszeniu informacji.

Platforma do delegowania w ramach IMI w komunikacji ze służbami kontrolnymi

Moduł delegowania, który ma zostać udostępniony w ramach systemu IMI, będzie służyć nie tylko dokonywaniu zgłoszeń, ale także komunikowaniu się z organami kontrolnymi. Oznacza to, że do kontroli dokumentacji związanej z wynagrodzeniem i płacą minimalną, organy kontrolne państw UE będą wykorzystywać od tej pory drogę elektroniczną, a nie tradycyjną. Użytkownicy portalu powinni mieć jednak na względzie, że będą oni zobowiązani do udzielania odpowiedzi na pytania służb kontrolnych w wymagalnym terminie. Po jego upływie, organ kontrolny może wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy, celem interwencji w podmiocie kontrolowanym.

Ewolucja czy rewolucja? Wady i zalety platformy do delegowania
w ramach IMI

Jak każda zmiana, zapewne i ta, niesie ze sobą zarówno wady i zalety. Ciężko ocenić, czy i jaka będzie przewaga jednych nad drugimi, natomiast na pewno warto się do tej zmiany przygotować, gdyż branżę transportową czeka niewątpliwie rewolucja w jej dotychczasowym funkcjonowaniu.

Niestety dotychczasowa praktyka wprowadzanych zmian w branży transportowej jasno pokazywała, że zwiastują one wzmożoną aktywność organów, których celem jest postawienie na jak najszybsze egzekwowania przepisów. A ich głównym orężem stanowią wyłącznie nasilone sankcje. Nie są przewidziane również żadne okresy karencji wynikające z przedmiotowych zmian, dlatego należy przypuszczać, że konsekwencje spadną bezpośrednio na przewoźników.

Jak się przygotować do rewolucji?

W odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie – działając jako wieloletni i doświadczony przedstawiciel podmiotów transportowych w wielu krajach UE w zakresie przedstawicielstwa oraz poprawnego wyliczania płac minimalnych, jak również reprezentujący je podczas szeregu kontroli, pragniemy przedstawić Państwu przygotowaną specjalną ofertę w ramach której, zapewnimy zgłoszenia kierowców na platformie do delegowania w ramach IMI wraz z ciągłym controllingiem dokumentacji pracowniczej, wsparcie prawne podczas kontroli przedsiębiorstwa, oraz wszelkie aktualizacje przepisów wynikających z Pakietu Mobilności w ramach stałej miesięcznej opłaty abonamentowej.

W celu uzyskania indywidualnej oferty zachęcamy do składania zapytań na adres: imi@kt-legaltrans.pl

Najpopularniejsze