Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Jutro wejdą w życie przepisy, które włączą przewozy olejów spożywczych do systemu monitorowania drogowego towarów (SENT). Niestosowanie się do nowych regulacji lub nieprawidłowości będą słono kosztowały i kierowców i przewoźników.

W kwietniu br. wszedł w życie “Pakiet przewozowy”, który objął monitoringiem przewozy towarów “wrażliwych”, takich jak alkohol etylowy, paliwa, smary, oleje roślinne, rozcieńczalniki i susz tytoniowy. Nowe prawo nałożyło na nadawców, odbiorców oraz przewoźników i kierowców szereg nowych obowiązków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 czerwca 2017 r., od 22 września br. monitoringiem zostanie objęty także transport olejów spożywczych. Przewoźnicy i kierowcy powinni się mieć na baczności, ponieważ za wszelkie nieprawidłowości w zgłoszeniu przewozu do rejestru SENT grożą wysokie mandaty.

Dlaczego przewozy olejów spożywczych będą monitorowane?

Włączenie olejów spożywczych do systemu monitorowania wynika m.in. z możliwości, jakie dają estry metylowe (FAME) lub etylowe (FAEE) kwasów tłuszczowych oraz ich mieszanki paliwowe z olejem napędowym, uznawane jako biopaliwo (czyli przetworzony chemicznie olej roślinny, np. rzepakowy). Pakiet przewozowy ma bowiem zapobiegać wprowadzaniu na rynek nielegalnych paliw i skażonych alkoholi. Zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, już teraz biokomponenty mogą stanowić 7 proc. objętości oleju napędowego. W przypadku benzyn silnikowych ich zawartość może wynieść nawet 10 proc.

Lista olejów podlegająca monitoringowi

Objęte systemem monitorowania będą przesyłki, których masa brutto przekracza 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów i które przewożone są w opakowaniach jednostkowych większych niż 26 kg albo 26 litrów.

22 września oleje spożywcze zostaną włączone do systemu monitorowania przewozów. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług będą to:

 • 10.41.21  Olej sojowy surowy
 • 10.41.22  Olej z orzeszków ziemnych surowy
 • 10.41.23  Oliwa z oliwek surowa
 • 10.41.24  Olej słonecznikowy surowy
 • 10.41.25  Olej z nasion bawełny surowy
 • 10.41.26  Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
 • 10.41.27  Olej palmowy surowy
 • 10.41.28  Olej kokosowy surowy
 • 10.41.29  Pozostałe surowe oleje roślinne
 • 10.41.51   Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 10.41.52  Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 10.41.53  Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 10.41.54  Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 10.41.55  Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 10.41.56  Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 10.41.57  Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 10.41.58  Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 10.41.59  Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 10.41.60  Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
 • 10.62.14  Olej kukurydziany

Surowe mandaty dla kierowców i przewoźników

Za niedopełnienie nowego obowiązku grożą wysokie kary. Surowo traktowane będą także nieprawidłowo wypełnione zgłoszenia.

 • 46 proc. wartości netto przewożonego towaru, nie mniej niż 20 tys. zł – to teoretycznie najwyższa przewidziana przepisami kara. Narazi się na nią przedsiębiorca, który nie zgłosi danego transportu w systemie.
 • 5 tys. zł – to kara dla przewoźnika za brak lub błędy w uzupełnieniu wymaganych od niego danych.
 • 10 tys. zł – to kara dla przewoźnika lub odbiorcy za zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 • 7,5 tys. zł – na taką karę może narazić się kierowca, jeżeli nie będzie dysponował numerem referencyjnym.

Monitoring przewozów za pomocą GPS już wkrótce

Dotychczas podlegające monitoringowi towary musiały być jedynie zgłaszane do stosownego rejestru. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, który został przyjęty przez rząd w sierpniu, przewozy mają być nadzorowane elektronicznie za pomocą systemu satelitarnego GPS.

System monitoringu paliwa za pomocą GPS będzie już działał za kilka miesięcy.

Nowelizacja wprowadza w tym celu nowe środki techniczne:

 • lokalizator – telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologię pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie.
 • zewnętrzny system lokalizacji gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim urządzenia wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych.

Wyniki kontroli po dwóch miesiącach

“Pakiet przewozowy” to pomysł rządu na walkę z nieuczciwymi firmami, które specjalizują się w „karuzelach podatkowych”. Przez pierwsze dwa miesiące obowiązywania nowych przepisów służby państwowe przeprowadziły 55 tys. kontroli wśród przewoźników, jednak naruszeń wykryto niewiele.

Według Ewy Markowicz, rzecznik zielonogórskiego oddziału Izby Skarbowej, w okresie od 14 kwietnia do 20 czerwca odnotowano zaledwie 33 przypadki niezarejestrowania towarów w systemie SENT. W efekcie wystawiono 73 kary finansowe na łączną sumę 455,2 tys. zł.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu