Masz newsa? Powiedz nam o tym!

W trakcie zakładania spółki GmbH w Niemczech, przedsiębiorcy zwykle pytają o sprawowanie funkcji członka zarządu – Geschäftsführer i jakie wiążą się z nią konsekwencje. Prezes (Geschäftsführer) GmbH, który podejmuje decyzje wiążące dla funkcjonowania spółki, w szczególności te z obszaru, gdzie istnieje ryzyko pomyłek lub nawet ekonomicznej porażki – zawsze będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności osobistej.

Zgodnie z linią orzecznictwa w Niemczech (wyrok z 14 lipca 2008 r. – II ZR 202/07), prezes może podjąć decyzję biznesową o znacznym ryzyku w przypadku, jeśli wcześniej uzyskał wszystkie niezbędne informacje faktyczne i prawne (np. konsultacja prawnika i doradcy podatkowego), a decyzję podjął wyłącznie na ich podstawie. W przeciwnym razie ponosi on osobistą odpowiedzialność bez ograniczeń.

Odpowiedzialność wewnętrzna (wobec udziałowców spółki)

a) Należyta staranność

Przede wszystkim obowiązek staranności w kierowaniu sprawami spółki (art. 43 GmbHG) obejmuje podstawowe przestrzeganie wszystkich przepisów prawa. Np. prawa cywilnego i handlowego, rachunkowości, prawa antymonopolowego i prawa nieuczciwej konkurencji, prawa pracy, prawa socjalnego i podatkowego, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Uwzględnić w tym trzeba ponadto działania mające na celu zapewnienie, że również pracownicy firmy przestrzegają powyższych przepisów. 

Prezes GmbH musi przestrzegać standardu “ostrożnego biznesmena”. Obowiązek ten stanowi, że prezes odpowiada wobec członków zarządu.

b) Naruszenie obowiązków

W swojej pracy prezes musi chronić interesy firmy, jako jej powiernik i powstrzymywać się od działań, które mogłyby się przyczynić do szkody firmy.

Obowiązki prezesa GmbH

Ogólnie obowiązki prezesa obejmują 6 podstawowych czynności:

– obowiązek przestrzegania prawa, statutu, umowy spółki, umowy o świadczenie usług, wytycznych itp.,

– obowiązek sprawowania standardu “ostrożnego biznesmena”,

– obowiązek organizacji firmy i monitorowania pracowników,

– obowiązek stałego monitorowania sytuacji finansowej spółki,

– obowiązek lojalności wobec udziałowców,

– obowiązek uważnego zarządzania firmą.

Szczególne obowiązki prezesa, których naruszenie może prowadzić do osobistej odpowiedzialności majątkowej:

– nie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości po stwierdzeniu nadmiernego zadłużenia firmy § 64 GmbHG,

– złamanie zakazu przedkładania sfałszowanych sprawozdań finansowych § 43 ust. 3 GmbHG.

Osobista odpowiedzialność majątkowa prezesa w stosunku do spółki jest rozważana tylko wtedy, gdy w sposób zawiniony naruszył ciążące na nim obowiązki, które powodują szkody w reprezentowanej przez niego spółce. Roszczenia takie zgłaszane są w przypadku postępowania upadłościowego przez syndyka masy upadłości.

Niniejszy artykuł nie stanowi opinii prawnej, interpretacji prawnej, ani nie jest opinią prawną.

Fot. Pixabay/nattanan23

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu