TransInfo

Odszkodowania z opóźnienia towaru w transporcie międzynarodowym

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty
|

25.01.2021

Codzienna praca przewoźnika wiąże się z ryzykiem wystąpienia szkody w transporcie. Najczęściej dochodzi do opóźnienia w dostawie. Niestety wielokrotnie wiąże się to z karą obciążającą budżet firmy. Czy wszystkie roszczenia są zasadne i czy przewoźnik musi zapłacić odszkodowanie zawsze, gdy nie dostarczy towaru na czas ?

Firma Z Trans przewoził ładunek na trasie Polska – Francja. Dostawa była awizowana na 12.01.2021 godz. 12.00. Niestety na trasie doszło do awarii ciągnika. Podmiana ciągnika trwała około 6h. Poza kłopotami z autem kierowca musiał zmierzyć się z korkami na autostradzie i deszczem, który utrudniał jazdę. Przez to wszystko nie zdążył na czas, finalnie dojechał do klienta z kilkugodzinnym opóźnieniem. Czy może uniknąć odpowiedzialności?

Na pytania odpowiada radca prawny Paweł Łazarewicz z TC Kancelaria Prawna.

Powołanie się na awarię pojazdu nie zwalnia firmy transportowej z obowiązku zapłaty odszkodowania. Zgodnie z art. 17 ust. 3 przewoźnik, który podjął zlecenie odpowiada za towar nawet jeżeli podzlecił go innej firmie. Nie może się on powołać na złe warunki pogodowe, korki, ani awarie, aby skutecznie uniknąć zapłaty odszkodowania. Odpowiedzialność opiera się o tzw. zasadę ryzyka, a zgodnie z tym wszelkie awarie aut nie są powodem, by odmówić zapłaty odszkodowania za opóźnienie w dostawie.

Czy to oznacza, że przewoźnik nie ma w ogóle możliwości uniknięcia odszkodowania?

Konwencja CMR pozwali przewoźnikowi uniknąć odpowiedzialności jeżeli udowodni on, że opóźnienie wynikło z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołanie się od reklamacji sprawa będzie analizowana indywidualnie. Zasadność i wysokość odszkodowania będzie uzależniona od sędziego, który oceni czy przewoźnik mógł uniknąć zdarzenia.W takiej sytuacji przewoźnik może przedstawić szereg dowodów/okoliczności, które zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji CMR wyłączają jego odpowiedzialność za opóźnienie dostawy.

Czy kwoty odszkodowań są regulowane prawnie?

Odszkodowanie nie może przekraczać wysokości przewoźnego. Ostateczna wysokość kary zależy od przewoźnika – musi on udowodnić, że dochował należytej staranności, by towar dojechał bezpiecznie na czas. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością i zwrócenie uwagi na szczegóły. Warto, by przewoźnicy chronili swoje interesy stosując odpowiednie przepisy.

Na co powinien zwrócić uwagę przewoźnik?

Przede wszystkim czy odszkodowania domaga się właściwa osoba. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 5. nie każdy może oczekiwać rekompensaty od przewoźnika. Powinna zrobić to wyłącznie osoba osoba uprawniona, pod warunkiem udowodnienia szkody. Taką osobą nie zawsze będzie zleceniodawca, który podpisał umowę z przewoźnikiem. Czasami jest to np. odbiorca towaru.

Kolejnym ważnym punktem jest sprawdzenie czy wpisane w zlecenie kary umowne są zasadne. Z art. 41 Konwencji CMR wynika, że nie wszystkie kary umowne są ważne i skuteczne. W sytuacji obciążenia przewoźnika karą umowną przewyższająca kwotę przewoźnego, zgodnie z art. 41 Konwencji CMR kara w takiej wysokości nie będzie ważna.

Odszkodowanie

Jeżeli osoba uprawniona chce skutecznie dochodzić odszkodowania za opóźnienie w dostawie, musi pamiętać o skierowaniu zastrzeżenia do przewoźnika. Istotny jest termin w jakim należy to zrobić czyli 21 dni od daty dostarczenia towaru odbiorcy. Przedawnienie roszczenia wynosi rok od dnia wydania towaru, ale konieczne jest złożenie pisemnej reklamacji.
Chcesz dowiedzieć się jak unikać odpowiedzialności za szkody powstałe w transporcie, a tym samym ograniczyć niepotrzebne koszty? Zapraszamy na szkolenie Odszkodowania w transporcie. Jak uniknąć dodatkowych kosztów? na którym prawnicy z TC kancelaria prawna opowiedzą o szczegółach dotyczących odszkodowań.

Dowiesz się jak się przed nimi zabezpieczyć, kiedy możesz pokryć koszty z polisy ubezpieczeniowej, a co najważniejsze przekonasz się kiedy roszczenie i postanowienie o karze umownej jest niezasadny.

Tagi