TransInfo

Fot. Bartosz Wawryszuk

Dwie dodatkowe możliwości uiszczania opłat drogowych

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie dwóch dodatkowych trybów wnoszenia opłat opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Prace nad rozporządzeniem w tej sprawie dopiero ruszyły.

Ten artykuł przeczytasz w 1 minutę
|

9.12.2022

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie przedpłaty i płatności okresowej z zabezpieczeniem. Podobne rozwiązanie stosowane jest m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach i na Słowacji.
Minimalna wysokość przedpłaty, wnoszonej przed rozpoczęciem przejazdu drogami płatnymi ma wynieść 20 zł.

Kwota pierwszego zasilenia środków na koncie wynika z uwzględnienia maksymalnej opłaty należnej za przejazd płatnymi odcinkami autostrad A2 i A4 (9,90 zł i 16,20 zł)” – wyjaśniają wysokość tej sumy autorzy rozporządzenia w dołączonym do niego uzasadnieniu.

Rozporządzenie znajduje się na wczesnym etapie uzgodnień międzyresortowych.

Określono w nim m.in.:

  • terminy ważności poszczególnych zabezpieczeń,
  • wzór służący do obliczania minimalnej kwoty zabezpieczenia,
  • procedurę w przypadku korzystania z trybu płatności okresowej z zabezpieczeniem przez użytkowników, którzy zarejestrowali więcej niż jeden pojazd podlegający opłacie elektronicznej,
  • procedurę związaną z brakiem uiszczenia opłaty w sytuacji, gdy użytkownik wybrał tryb płatności okresowej z zabezpieczeniem,
  • procedurę zwrotu zabezpieczenia w postaci gotówkowej.

Tagi