TransInfo

Fot. Pixabay/you_littleswine/public domain

Organizacje przewoźników wzywają do zwiększenia unijnego budżetu na transport

Koalicja 44 europejskich organizacji transportowych, w tym Union Européenne des Transporteurs Routiers (UETR), wzywa Radę Europejską i Parlament do przeznaczenia większych środków na sektor transportu w nadchodzącym budżecie Unii Europejskiej.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Koalicja stowarzyszeń przewoźników drogowych podkreśla strategiczne znaczenie silnej sieci transportowej w stawianiu czoła obecnym wyzwaniom Europy, w tym problemom geopolitycznym, kwestiom środowiskowym i zakłóceniom w łańcuchach dostaw. Organizacje twierdzą, że niedawne kryzysy uwydatniły kluczową rolę odpornego i przystosowalnego sektora transportu w zapewnianiu skuteczności reakcji Europy w sytuacjach krytycznych.

Tagi