Strona główna

/

Transport

/

Polskie przepisy wynikające z Pa...

Polskie przepisy wynikające z Pakietu Mobilności gotowe. Prezydent podpisał ustawę
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Polskie przepisy wynikające z Pakietu Mobilności gotowe. Prezydent podpisał ustawę

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców została podpisana przez prezydenta. Oznacza to koniec prac nad pakietem zmian w prawie, które dostosowują je do nowej rzeczywistości po wejściu w życie kolejnej części Pakietu Mobilności. 

Aktualizacja 31 stycznia 2022 r.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców została podpisana przez prezydenta. Oznacza to koniec prac nad pakietem zmian w prawie, które dostosowują je do nowej rzeczywistości po wejściu w życie kolejnej części Pakietu Mobilności. 

Aktualizacja 31 stycznia 2022 r.

Polskie przepisy wynikające z Pakietu Mobilności gotowe. Prezydent podpisał ustawę
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Wśród zmian w prawie znalazły się m.in. te dotyczące:

 • parkingów przy bazach eksploatacyjnych,
 • kar dla transportu ciężkiego towarów,
 • obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy,
 • zasad organizowania przerw w pracy kierowcy,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski,
 • zasad wykonywania kabotażu,
 • umiejscowienia siedziby pracodawcy (zawierającej oryginały dokumentów dotyczących działalności firmy),
 • zakazu odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku (o długości min. 45 godz.) w kabinie ciężarówki,
 • obowiązków przewoźnika podczas kontroli,
 • nowych obowiązków nakładanych na busiarzy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem kilku przepisów. Związek Transport i Logistyka Polska wymienia je:

 • 2 lutego 2022 r. – wchodzą w życie przepisy dotyczące likwidacji podróży służbowej jako formy wykonywania przez kierowców zadań służbowych związanych z międzynarodowym przewozem drogowym, a także nowych zasad obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz podatek dochodowego od wynagrodzeń tych kierowców,
 • 5 lutego 2022 r. – dające możliwość składania wniosków przez przedsiębiorców wykorzystujących do międzynarodowych przewozów drogowych pojazdy o dmc pow. 2,5 do 3,5 tony o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej, wypisów z zezwolenia i licencji i świadectw kierowcy dla zatrudnionych przez nich kierowców spoza Unii Europejskiej,
 • 21 lutego 2022 r. – zezwalające na odstępstwo od określonego w rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 wymogu przechowywania dokumentów księgowych w siedzibie firmy;
 • 29 maja 2022 r. – wprowadzające zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.

W praktyce oznacza to, że firmy transportowe będą miały niewiele czasu na przygotowanie się do przestrzegania nowych zasad, zwłaszcza jeśli chodzi o prawidłowe naliczanie wynagrodzeń kierowców.

Tymczasem następna część regulacji z Pakietu Mobilności zacznie obowiązywać w najbliższą środę, 2 lutego.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)