Strona główna

/

Transport

/

Sejm zatwierdził przepisy wynika...

Sejm zatwierdził przepisy wynikające z Pakietu Mobilności. Odrzucił poprawkę, o którą zabiegała branża
Fot. Dorota Ziemkowska, Trans.INFO

Sejm zatwierdził przepisy wynikające z Pakietu Mobilności. Odrzucił poprawkę, o którą zabiegała branża

2 lutego br., czyli już za tydzień, wchodzi w życie kolejna część Pakietu Mobilności, co wymagało dostosowania do nowej rzeczywistości krajowego prawa. W Polsce prace trwają do ostatniej chwili - dziś nowelizację ustawy przegłosował Sejm, branża czeka już tylko na podpis prezydenta.

2 lutego br., czyli już za tydzień, wchodzi w życie kolejna część Pakietu Mobilności, co wymagało dostosowania do nowej rzeczywistości krajowego prawa. W Polsce prace trwają do ostatniej chwili - dziś nowelizację ustawy przegłosował Sejm, branża czeka już tylko na podpis prezydenta.

Sejm zatwierdził przepisy wynikające z Pakietu Mobilności. Odrzucił poprawkę, o którą zabiegała branża
Fot. Dorota Ziemkowska, Trans.INFO

Posłowie zajęli się dzisiaj nowelizacją ustawy o transporcie drogowym i propozycjami zmian niektórych przepisów, wprowadzonymi w Senacie. Większość ze zmian została poparta, jednak nie wszystkie, nad czym ubolewa branża transportowa.

Poparcia nie znalazł bowiem zapis, który umożliwiał “zwolnienie z odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, którzy skorygują swoje rozliczenia do dnia 31 sierpnia 2022 r.” – podaje ISBnews.

Już wczoraj poprawka została odrzucona przez Komisję Infrastruktury, co głośno skrytykował m.in. związek Transport i Logistyka Polska.

Ze względu na brak okresu przejściowego, dostawcy oprogramowania kadrowego nie byli w stanie wprowadzić na czas stosownych poprawek umożliwiających dostosowanie programów rozliczających wynagrodzenia kierowców do nowych zasad rozliczania zaliczek na PIT i składek na ZUS. Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie żmudne liczenie należności dla budżetu i ZUS-u za pomocą zastępczych narzędzi, a tym samym w początkowym okresie należy liczyć się z licznymi błędami” – zauważał TLP.

Rewolucja w przepisach przez Pakiet Mobilności

Posłowie zaakceptowali za to poprawki dotyczące zmniejszenia parkingów przy bazach eksploatacyjnych (do pojemności odpowiadającej ⅓ liczby pojazdów, wykorzystywanych przez przedsiębiorcę) oraz złagodzenia nowych kar dla transportu ciężkiego towarów.

Wprowadzono również obowiązkowe prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz uregulowano zasady dotyczące przerw w pracy kierowcy.

Ponadto w nowelizacji znalazły się przepisy dotyczące m.in.:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski,
  • zasad wykonywania kabotażu,
  • umiejscowienia siedziby pracodawcy (zawierającej oryginały dokumentów dotyczących działalności firmy),
  • zakazu odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku (o długości min. 45 godz.) w kabinie ciężarówki,
  • obowiązków przewoźnika podczas kontroli,
  • nowych obowiązków nakładanych na busiarzy.

Teraz nowelizację ustawy musi jeszcze podpisać prezydent.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)