TransInfo

Fot. AdobeStock/hedgehog94/erikdegraaf

Kalendarz zmian przepisów z Pakietu Mobilności w 2022 roku

Według Komisji Europejskiej celem zmian w międzynarodowym prawie transportowym jest zachowanie balansu między bezpieczeństwem kierowców, sprawiedliwością społeczną, a zrównoważoną gospodarką, przy jednoczesnej dbałości o potrzeby rynkowe i gospodarcze krajów UE.  W dużym skrócie celem Pakietu Mobilności jest więc poprawa warunków pracy kierowców we wszystkich krajach Wspólnoty.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Co dokładnie zmieni się w międzynarodowym prawie transportowym i kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy? Oto kalendarium wejścia w życie najważniejszych regulacji, które przynosi Pakiet Mobilności w 2022 roku.

2 lutego 2022 r.

 • Obowiązek rejestrowania przekroczenia granic w tachografie cyfrowym – każdy kierowca po przekroczeniu granicy będzie musiał wprowadzić symbol kraju, do którego wjeżdża i to w najbliższym miejscu postoju. 
 • Zmiany w delegowaniu:

            Pod delegowanie nie będą podlegać:

– tranzyt (przejazd bez załadunku lub rozładunku);

– przewozy dwustronne/bilateralne (przewóz międzynarodowy do kraju siedziby lub z kraju siedziby) wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami (spełniając dodatkowe warunki).

           Pod delegowanie podlegać będą natomiast firmy wykonujące:

– przewozy kabotażowe;

– przewozy typu cross-trade/przerzuty.

 • Konieczność zgłoszenia oddelegowania kierowcy do nowego systemu IMI, wspólnego dla wszystkich krajów UE (zamiast do SIPSI lub MILOG).
 • Brak konieczności ustanawiania przedstawiciela (np. we Francji lub w Niemczech).
 • Kierowcy, którzy podlegają pod nowe przepisy dotyczące delegowania, będą otrzymywać pełne wynagrodzenie, jakie przysługuje w kraju, w którym wykonują oni swoją pracę.
 • Brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów (kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej).
 • Możliwość utraty reputacji za niedostosowanie się do wytycznych (np. niedozwolone kabotaże, brak spełnienia obowiązków delegowania).

21 lutego 2022 r.

 • Raz na osiem tygodni będzie obowiązywał nakaz zjeżdżania ciężarówki do kraju zarejestrowania.
 • Po wykonaniu trzech operacji kabotażowych na terenie danego kraju, przez cztery dni będą wstrzymane kolejne operacje kabotażowe (tzw. cooling off period).
 • Wyższe restrykcje co do osoby zarządzającej transportem (nie  może mieć zaległych wierzytelności wobec podmiotów prawa publicznego, być w upadłości lub likwidacji).
 • Przy ocenie zdolności finansowej zostały wprowadzone ułatwienia polegające na możliwości wykazania tej zdolności za pomocą gwarancji bankowej lub innego dokumentu wydanego przez instytucję finansową.
 • Obowiązek wprowadzenia przez państwa członkowskie kar wobec nadawców, spedytorów, wykonawców i podwykonawców za nieprzestrzeganie przepisów kabotażowych w przypadku gdy wiedzieli oni lub w świetle wszystkich istotnych okoliczności powinni byli wiedzieć, że zlecone przez nich usługi transportowe wiążą się z naruszeniami.

21 maja 2022 r.

 • Posiadanie licencji na przewóz drogowy przy przewozach transgranicznych będzie wymagane dla pojazdów o dmc już od 2,5 tony.
 • Wymóg zabezpieczenia finansowego na pierwszy pojazd od 2,5 t. – 1800 euro, na każdy kolejny 900 euro.
 • Przedsiębiorstwa wykonujące transport za pomocą pojazdów od dmc 2,5 tony będą zobowiązane do spełnienia wymogu dobrej reputacji oraz zarejestrowania siedziby firmy.
 • Przewoźnicy pojazdów od dmc 2,5 t będą objęci przepisami wspólnych zasad (licencja i kabotaż).

Tagi