Czy firmy busiarskie są nadal zobowiązane do posiadania przedstawiciela we Francji?
Fot. Gendarmerie nationale/Facebook

Czy firmy busiarskie są nadal zobowiązane do posiadania przedstawiciela we Francji?

Dotychczas we Francji obowiązywały zasady dotyczące delegowania kierowców, które między innymi wprowadziły obowiązek posiadania lokalnego przedstawiciela. Pakiet Mobilności miał w tym zakresie wprowadzić zmiany, jednakże z ostatnich doniesień wynika, że obowiązki wynikające z tzw. Loi Macron mają w dalszym ciągu zastosowanie w stosunku do przewoźników dysponujących flotą o dmc do 3,5 tony.

Dotychczas we Francji obowiązywały zasady dotyczące delegowania kierowców, które między innymi wprowadziły obowiązek posiadania lokalnego przedstawiciela. Pakiet Mobilności miał w tym zakresie wprowadzić zmiany, jednakże z ostatnich doniesień wynika, że obowiązki wynikające z tzw. Loi Macron mają w dalszym ciągu zastosowanie w stosunku do przewoźników dysponujących flotą o dmc do 3,5 tony.

Czy firmy busiarskie są nadal zobowiązane do posiadania przedstawiciela we Francji?
Fot. Gendarmerie nationale/Facebook

2 lutego 2022 r. weszły w życie zmiany prawne będące skutkiem uchwalenia Pakietu Mobilności. Jednym z jego skutków jest zmiana zasad delegowania kierowców na terenie Unii Europejskiej, bowiem dotychczas część krajów zachodniej Europy, w obawie przed rzekomym “dumpingiem socjalnym”, wprowadziła własne zasady dotyczące wykonywania pracy przez zagranicznych pracowników. 

Tego rodzaju legislacje można było zaobserwować na przykład w Niemczech, Włoszech, czy właśnie we Francji, gdzie w ramach tzw. “Loi Macron” (pochodzi od nazwiska aktualnego prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2016 r. jako minister doprowadził do jej uchwalenia), poza obowiązkiem wystawiania zaświadczeń o delegowaniu konieczne było także ustanowienie przedstawiciela.

Pakiet Mobilności zmienia zasady delegowania we Francji

Od 2 lutego 2022 r. obowiązują nowe zasady delegowania kierowców do Francji:

– firmy delegujące kierowców ciężarówek na terytorium kraju muszą złożyć deklarację delegowania za pomocą europejskiego systemu IMI, a następnie regularnie ją aktualizować,

– w pojeździe należy przechowywać i każdorazowo przedstawiać funkcjonariuszom kontrolującym trzy rodzaje dokumentów: 

  • oświadczenie o oddelegowaniu, 
  • zapisy z tachografu, 
  • list przewozowy (CMR).

Inne dokumenty (takie jak umowa o pracę lub paski wypłaty) organy francuskie będą mogły uzyskać od firmy za pośrednictwem systemu IMI, który musi je przesłać w ciągu ośmiu tygodni (więcej na ten temat na francuskiej stronie rządowej

Nowe zasady wprowadzone przez Pakiet Mobilności stosuje się jeśli wykonywane są:

– przewozy  kabotażowe,

– nie dwustronne międzynarodowe operacje transportowe (transport nie odbywa się ani do z ani do kraju siedziby firmy transportowej).

Zasady oddelegowania nie mają zastosowania, gdy kierowca wykonuje :

– tranzyt przez terytorium Francji, 

– dwustronne operacje transportowe (transport z lub do kraju siedziby firmy transportowej),

– transport kombinowany, jeżeli wchodzący w jego zakres przewozy drogowe, traktowane oddzielnie, stanowią dwustronne operacje transportowe.

Nowe zasady delegowania nie dla wszystkich

W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną liczbę kontroli we Francji dotyczących pojazdów do 3,5 tony. Inspektorzy sprawdzają nie tylko kwestię noclegów poza kabiną (co stało się przykrą normą), ale także spełnianie zasad dotyczących delegowania. Według kontrolujących w wypadku pojazdów tego rodzaju konieczne jest w dalszym ciągu posiadanie w kabinie ważnego zaświadczenia o delegowaniu wygenerowanego przez portal SIPSI. Firma transportowa powinna wykazać, że ma na terenie Francji swojego reprezentanta – zgodnie z przepisami Loi Macron.

Tego rodzaju interpretacja wynika z faktu, że dopiero 1 lipca 2026 r. wchodzą w życie te przepisy Pakietu Mobilności, które dotyczą pojazdów o dmc do 3,5 tony. W związku z tym francuskie władze wychodzą z założenia, że wobec przedsiębiorców posługujących się taką flotą, podobnie jak do wszystkich innych firm spoza transportu delegujących pracowników do Francji, w dalszym ciągu mają zastosowanie te same zasady, co dotychczas.

Poza dokumentami transportowymi (list przewozowy CMR) kierowca powinien mieć w kabinie:

  • zaświadczenie SIPSI,
  • zaświadczenie A1,
  • egzemplarz umowy o pracę przetłumaczony na język francuski,
  • dokument potwierdzający rejestr godzin pracy.

Nadmienić należy, że tego rodzaju wymagania są niespójne, ponieważ Francuzi całkowicie inaczej podchodzą chociażby do kwestii kabotażu – w tym zakresie oczekują od firm busiarskich przestrzegania zasad wynikających z Pakietu Mobilności.

Aby  nie narazić się na wysokie kary pieniężne (4 tys. euro za brak przedstawiciela i 750 euro za brak zaświadczenia o delegowaniu), rekomendujemy, by we Francji przestrzegać dotychczasowych zasad dotyczących delegowania. Wobec braku spójnego stosowania przepisów Pakietu Mobilności przez francuskie władze warto zaopatrzyć kierowcę zarówno w zaświadczenie IMI oraz SIPSI. W razie pytań dotyczących zasad delegowania do Francji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)