KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Energii o wsparciu z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) będzie można otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych dopłaty do zakupu pojazdu elektrycznego, na wodór lub na CNG. Budowa infrastruktury paliw alternatywnych również będzie dofinansowywana z FNT. Jeśli przepisy wejdą w życie, rynek nabierze rozpędu.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o elektromobilności, jedyne wsparcie, na jakie obecnie mogą obecnie liczyć kupujący samochody elektryczne, to zwolnienie z akcyzy, wyższe odpisy amortyzacyjne, możliwość korzystania z buspasów i darmowe parkowanie w płatnych strefach.

Projekt nowego rozporządzenia resortu energii, w przypadku transportu publicznego, przewiduje wsparcie sięgające nawet 50 proc. kosztów. Natomiast do zakupu nowych pojazdów elektrycznych, służących do innych celów niż publiczny transport zbiorowy, będzie można otrzymać do 36 tys. dopłaty. Zgodnie z tekstem projektu, to dealerzy mieliby otrzymywać dofinansowanie, które zobowiązywałoby ich do sprzedania klientowi pojazdu po odpowiednio niższej cenie.

Pojazdy elektryczne są po prostu za drogie względem konwencjonalnych, a to cena jest głównym czynnikiem zakupowym. Dlatego branża elektromobilności tak aktywnie zabiega o skuteczny system wsparcia i wprowadzenie odpowiednich przepisów do polskiego porządku prawnego – powiedział PAP Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Mazur spodziewa się, że po wejściu w życie nowych przepisów, rynek nabierze rozpędu.

Jak wskazują przykłady państw europejskich, dopłaty do infrastruktury i pojazdów elektrycznych są, obok zwolnienia z VAT-u, najskuteczniejszą formą zachęt do kupowania samochodów zeroemisyjnych – podkreślił.

Warunki

Warunkiem dopłaty do zakupu jest jednak „zapewnienie trwałości i użytkowania pojazdu objętego wsparciem zgodne z przeznaczeniem przez co najmniej 2 lata”. Zgodnie z projektem rozporządzenia, dealerzy muszą zawrzeć taki warunek w umowie sprzedaży.

Dodatkowo w celu ograniczenia przypadków skorzystania ze wsparcia i zbycia pojazdu po cenie nie uwzględniającej jego uzyskanie (koszt zakupu – red.), wprowadzono obowiązek sprzedaży po cenie stanowiącej różnicę pomiędzy ceną rynkową a kwotą wsparcia otrzymaną na pojazd” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

Dofinansowanie infrastruktury

W projekcie przewidziano możliwość dopłaty nie tylko do zakupu nowych pojazdów z napędem alternatywnym. Wsparcie z FNT obejmie również wytwarzanie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, budowę infrastruktury paliw alternatywnych (CNG, LNG i energii elektrycznej).

Dofinansowanie dla jednej stacji CNG nie może przekroczyć 750 tys. zł, dla LNG – 1,2 mln  zł, a dla wodoru – 3 mln zł. Maksymalne wsparcie dla budowy stacji ładowania energią elektryczną o „normalnej” mocy nie może przekroczyć 25,5 tys. zł, a stacji ładowania o dużej mocy 150 tys. zł.

Warunkiem jest świadczenie ogólnodostępnych usług i ciągła eksploatacja infrastruktury przez co najmniej 3 lata.

Fot. DAF

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu