Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Nowo wybrana europejska komisarz ds. transportu, Adina Vâlean, wydała oświadczenie dotyczące planów działania na rzecz środowiska i zrównoważonego transportu. Mówiła m.in. o potrzebie wzmocnienia kolei i uzależnienia opłat drogowych od wpływu na środowisko.

Adina Vâlean w dniu objęcia stanowiska komisarz ds. transportu (tj. 1 grudnia br.) zadeklarowała, że jej priorytetem jest poprawa stanu środowiska. Do tego konieczne będzie przyjęcie szeregu środków ograniczających emisje wszystkich rodzajów transportu, nie tylko drogowego.

W tym celu nowa komisarz proponuje przyspieszenie przejścia na wykorzystanie paliw alternatywnych poprzez zachęty ekonomiczne i stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”. W tej kwestii Rumunka zwraca uwagę na potrzebę aktualizacji i modernizacji obecnej dyrektywy w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (znanej jako dyrektywa w sprawie eurowiniet).

Zdaniem Vâlean należy ustanowić opłaty za przejazd tak, by zachęcały one przewoźników do inwestycji w ekologiczną flotę. 

Rumuńska komisarz zauważyła również, że dyrektywa powinna umożliwić państwom członkowskim gromadzenie wpływów z opłat za użytkowanie infrastruktury i przeznaczenie ich na rozwój bardziej zrównoważonej alternatywy dla transportu drogowego. 

2 grudnia Europejska Rada Ministrów spotkała się, by przeanalizować m.in. wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie eurowiniet mającej służyć za narzędzie ochrony środowiska. Zdaniem ministrów stawka lub opłata za korzystanie z infrastruktury pobierana od ciężarówek od 12 ton, może przynieść korzyści w postaci zmniejszenia emisji CO2 w transporcie drogowym. 

Byłby to system płatności w oparciu o odległość pokonaną przez pojazd. Należałoby wówczas płacić za korzystanie z infrastruktury i generowanie innych kosztów zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenie, zatłoczenie dróg, hałas, wypadki.

Ponadto „kompleksową strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności” przyjęła Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Layen. Odnosi się ona do wszystkich źródeł emisji z sektora transportu, proponując włączenie sektora morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. KE ma również „ocenić możliwość włączenia transportu drogowego do tego systemu – czytamy na portalu euobserver.com.

Fot. Parlament Europejski

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu