TransInfo

Fot. Bartosz Wawryszuk

Podatek od środków transportowych w 2022 r. nie spadnie. Ile trzeba będzie zapłacić?

Jak co roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określa minimalne i maksymalne stawki podatku od środków transportowych. To danina, którą muszą zapłacić posiadacze pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

W przyszłym roku minimalne stawki podatku od środków transportowych będą na tym samym poziomie, co w 2021 r. Ich warianty są uzależnione od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej.

Pełne zestawienie jest dostępne za załącznikach do obwieszczenia ministra finansów.

Wysokość stawek w danym roku uzależniona jest od kursu euro, odnotowanego 1 października poprzedniego roku. W 2021 r. procentowy wskaźnik kursu waluty europejskiej w stosunku do kursu na ten sam dzień 2020 r. był niższy niż 5 proc., wobec czego stawka minimalna nie zmieniła się – czytamy na rządowym portalu podatki.gov.pl.

Górny próg w górę

Stawka minimalna jest o tyle istotna, że rady gmin, które ustalają już konkretne opłaty obowiązujące na ich terenie, nie mogą zejść poniżej tej wartości. Bywa, że decydują się na pułap minimalny, bywa, że stawki podnoszą. Jednak i poziom maksymalny jest odgórnie ustalony – poprzez obwieszczenie ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Rada gminy może więc “różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia” – tłumaczy rządowy portal.

Stawki maksymalne w tym roku wzrosły o około 3,6 proc. Oznacza to, że na przykład właściciel samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony zapłaci w 2022 r. maksymalnie do 912,48 zł, a nie, jak w tym roku – 880,77 zł.

Pełne zestawienie maksymalnych stawek określonych przez resort finansów na 2021 i 2022 r. znajdziecie poniżej:

  • od samochodu ciężarowego, którego dopuszczalna masa całkowita mieści się między powyżej 3,5 a poniżej 12 t
rodzaj ciężarówki stawka w 2021 r. stawka w 2022 r.
 powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 880,77 zł 912,48 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1469,31 zł 1522,21 zł
powyżej 9 ton do 12 ton 1763,16 zł 1826,64 zł
  • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej i przekraczającej 12 t
stawka w 2021 r. stawka w 2022 r.
3364,56 zł 3485,69 zł
  • od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
stawka w 2021 r. stawka w 2022 r.
2056,99 zł 2131,05 zł
  • od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
rodzaj pojazdu stawka w 2021 r. stawka w 2022 r.
do 36 ton włącznie 2600,58 zł  2694,21 zł
powyżej 36 ton 3364,56 zł  3485,69 zł
  • od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem określonej działalności rolniczej)
stawka w 2021 r. stawka w 2022 r.
1763,16 zł 1826,64 zł
  • od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton  (z wyjątkiem określonej działalności rolniczej)
rodzaj pojazdu stawka w 2021 r. stawka w 2022 r.
do 36 ton włącznie 2056,99 zł 2131,05 zł
powyżej 36 ton 2600,58 zł 2694,21 zł

Terminy i sposoby płatności podatku

“Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika” – podaje portal rządowy podatki.gov.pl

Tagi